TR EN

KUŞAK FARKLILIKLARI VE REÇETELER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY418 KUŞAK FARKLILIKLARI VE REÇETELER 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere kuşak kavramı hakkında farkındalık yaratarak, sosyal ve ekonomik yaşamda kuşak olgusunun önemini benimsetmek ve kuşakların özelliklerine uygun kararlara alabilmelerini sağlamaktır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, kuşak kavramı, kuşak yaklaşımları, geçmişten günümüze tüm kuşaklar, kuşakların özellikleri, kuşaklar arası benzerlikler ve farklılıklar, kuşaklar arası ilişkiler, kuşakların gereksinimleri, sosyal ve ekonomik yaşamda kuşakların yapısına yönelik karar alma oluşturmaktadır.