TR EN

İTİBAR YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY424 İTİBAR YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı kurumları ve kişilerin hedef kitlelerine karşı oluşturmak istedikleri imaja ve itibarın sağlanması için gerekli yöntem ve teorik bilginin öğrencilere aktarılmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği kurumsallık, kurum içi ve kurum dışı iletişim, kurumsal nezaket, formal ve informal iletişim, kurumsal imaj ve kimlik, rekabet ve hedef kitle beklentileri, etik ve sosyal sorumluluk başlıklarından oluşmaktadır.