TR EN

BANKACILIKTA KREDİ YÖNETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY405 BANKACILIKTA KREDİ YÖNETİMİ 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; kredi riski analizi ve banka kredileri için yasal çerçeve bilgileri kapsamında takip faaliyetleri ile ilgili temel kavramları sağlamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Dersin içeriği; Banka Kredilerinin Tanımı ve Kapsamı-Kredilendirme Politikaları ve İlkeleri-Kredilendirme Süreci ve Organizasyonu-Kredi Türleri ve Sınıflandırma Ölçütleri -Nakdi Krediler-Gayri nakdi Krediler-Dış Krediler-Bireysel Krediler-Kredi Yaraşırlığı Belirlemesinde Nitel Değerlemeler-Kredi Yaraşırlığı Belirlemesinde Nicel Değerlemeler-Sorunlu Krediler- Kredilerin İzlenmesi-ve Kredi Verimliliği Banka Kredilerine Alternatifler konularını kapsamaktadır.