TR EN

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY313 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 5 3 3 7

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilerin para, banka, finansal sistem ve merkez bankacılığı ile ilgili konularda teorik, analitik ve pratik bilgi/beceriyi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Paranın tanımı, fonksiyonları ve türleri, para arz ve talebi, parasal sistemler ve para teorileri, döviz piyasaları ve para politikaları gibi konuları kapsayan teorik ve uygulamaya yönelik analizler konularını kapsamaktadır.