TR EN

PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY313 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 5 3 3 7

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Para politikası ve bankacılık alanında temel kavramları tanımlar
Merkez Bankası bilançosunu kavrar
Merkez Bankası temel ilke ve uygulamalarını tartışır
Ekonomi teorisini kullanarak finansal aracı kurumların üstlendiği rolü analiz eder
Para ve parasal konuları teorik ve uygulamalı olarak analiz eder