TR EN

MAKRO İKTİSAT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY212 MAKRO İKTİSAT 4 3 3 6

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; makro ekonominin temel kavramları ve konuları ile ekonomik sorunların küresel paradigma ile analiz edilmesi ve çözüm yolları aranmasını sağlayacak temel bilgi/becerileri kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; milli gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını kapsamaktadır.