TR EN

MAKRO İKTİSAT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY212 MAKRO İKTİSAT 4 3 3 6

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro-iktisadi büyüklükleri kullanarak para, mal ve emek piyasaları açısından kavramları tanımlar
Makro-iktisadi olayları örneklerle tartışır
Güncel ekonomik sorunları ekonomik modelleri kullanarak gösterir
Çeşitli politika uygulamalarının makro ekonomik sonuçlarını karşılaştırır