TR EN

PROFESYONEL ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY333 PROFESYONEL ETİK 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı profesyonel hayatta kendi alanlarında veya başka meslek dallarıyla ilgili konularda etik problemleri tespit eden, eylemlerinin etik sonuçlarını bilerek bunlara eleştirel bir şekilde yaklaşan öğrenciler yetiştirmektir.
İçerik: Genel etik kavramı, iş yerinde etik, gıda işletmelerinde etik konular, ödev ve rapor hazırlamada etik ve intihal, küresel etik konuları, çevre etiği, hayvan refahı.