TR EN

PROFESYONEL ETİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSY333 PROFESYONEL ETİK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Farklı mesleklere ait eylemleri etik değerler çerçevesinde değerlendirir.
Mesleki seçimlerde bazı etik ve ahlaki zorluklar karşısında etik değerler çerçevesinde karar verir.
Her türlü ödev, rapor ve proje hazırlamada faydalanılan materyalleri veya kaynakları etik kurallara göre kullanır.
Mesleki durumlarla ilgili yasal prensipleri ve ilgili yasaları araştırır.
Yiyecek ve içecek hizmet alanlarında insan sağlığına ilişkin konularda etik ile alakalı iletişim ve davranış biçimleri geliştirir.