TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA PLANLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY327 HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA PLANLAMASI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, Halkla İlişkiler kampanyalarında, hedef kitleye iletilecek mesajların, doğru zamanda, en uygun mecra aracılığıyla iletilebilmesi için medyanın verimli kullanılması, medya planlama süreçlerini analiz etme ve doğru medya planı hazırlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, Halkla İlişkiler ve Medya Planlama ile ilgili temel kavramlar, Medya türleri, Reklam, Halkla İlişkiler, Pazarlama İlişkisi, Medya Planlama süreçleri, Medya Planlama Ajansları çalışma şekilleri ve kullandıkları programlar, Halkla İlişkiler kampanyalarında ve kriz yönetiminde medya kullanımı, Halkla İlişkilerde Medya Planlama, İnternet Medyası ve Dijital Medya Planlaması konularını kapsamaktadır.