TR EN

HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA PLANLAMASI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HRY327 HALKLA İLİŞKİLERDE MEDYA PLANLAMASI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Halkla İlişkiler ve medya planlaması ile ilişkili kavramları tanımlar.
Halkla İlişkiler alanı için medya planlamasının önemini açıklar.
Halkla İlişkiler kampanyalarında ve kriz yönetiminde medya stratejilerini tartışır.
Halkla İlişkiler, reklam, pazarlama alanlarında edindiği teorik bilgiyi Medya Planlama aşamalarına entegre eder.
Halkla İlişkiler kampanyalarında medya planlama yöntemlerini kullanarak medya planı hazırlar.