TR EN

MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY329 MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere kitle iletişim sürecini, temel işlevlerini, araçlarını ve kuramlarını açıklayarak, kitle iletişimin toplum üzerindeki etkilerini öğretmektir.
İçerik: Dersin içeriği olarak kitle iletişim olgusunun ve kuramlarının genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Kitle iletişimde egemen yaklaşımlar ve eleştirel yaklaşımlar incelenmekte, kitle iletişim araçlarının gelişimi, etkileri ve denetimi konularında da bilgi verilmektedir.