TR EN

MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY329 MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Temel iletişim kuramlarını tanımlayarak sınıflandırır.
Farklı kitle iletişim kuramlarını temel alarak kitle iletişim araçları ile toplum arasındaki ilişkileri değerlendirir.
Üretici ve tüketici kültürdeki kitle iletişim faaliyetlerini tartışır.
Farklı modellerin iletişime ilişkin yaklaşımlarını karşılaştırır.