TR EN

MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİM DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
MIY330 MEDYA VE KURUMSAL İLETİŞİM 5 3 3 5

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı kurumsal iletişim sürecinin işleyişini öğretmektir.
İçerik: Bu dersin içeriği kurumsal yapı ve iletişim; kurum kültür ve geleneklerinin iletişim sürecine etkisi; kurum içi iletişimin temel dayanağını oluşturan öğeler; kurum içi iletişim tür ve biçimleri; etkin bir kurumsal iletişim modeli kurmanın temel ilkeleri. Örgütsel iletişim kavramı, tanımı, önemi, Örgütsel iletişimin amacı, fonksiyonları, Örgüt kuramları ve iletişim, Klasik kuramlar-insana ve iletişime bakış, Beşeri kaynaklar yaklaşımı – insana ve iletişime bakış, Sistem kuramları-insana ve iletişime bakış, Örgüt kimliği, Örgüt kültürü-örgüt iklimi, Örgütlerde iletişim sürecinin işleyişi, Örgütlerde iletişim biçimlerinden oluşmaktadır.