TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, iletişim alanında hem sanatsal hem de teknik bilgi ve deneyimle donanmış sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar.

 

Kariyer Olanakları

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan öğrenciler, sözlü ve görsel yayın firmalarında, TRT ve özel radyo-televizyonlarda, reklam sektöründe, film ve dijital yayın alanlarında ve sinemada çok geniş bir kariyer olanağına sahiptir. Akademik olarak ilerleyebilme olanağı da vardır.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.