TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; dört yıllık lisans eğitiminde, yaşam boyu öğrenmenin ilk adımı olarak, iç mekân ve çevresinin tasarım ve planlama alanlarında olası problemleri ve farklı düzenlemelerini, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir yeni fikirler geliştirebilen, iç mimari ve insan-çevre ilişkisi konularında uzmanlaşmış iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Programın Hedefi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları; edindiği sosyal ve kültürel donanımı sayesinde ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışarak, en küçük birim olan konuttan en karmaşık birim olan hastane projelerinin iç mekân ve çevresel bağlamda tasarım ve uygulama aşamasına kadar görev alabilir.  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü temel hedefi; iç mekân tasarımı ve çevresel alan tasarımı konularında, toplumsal yaşamı da göz önünde bulundurularak, planlayabilen, maliyet hesaplarını, iş planını çıkartabilen ve şantiyesini yönetebilen donanımlı mezunlar yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları; ikinci ve üçüncü yıl sonunda, yaz stajlarını yapmaya başladıkları dönemde ilk kariyer yolu ile karşılaşırlar. Mezun oldukları zamanda ise, kendi kurduğu veya sektördeki mimarlık ve iç mimarlık tasarım ofislerinde, inşaat ekiplerini içerisinde ve özel veya devlet kurumlarını kapsayan geniş yelpazede çalışma imkânına sahiptirler. Tamamladıkları bölümleri ile ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.

Çalışma Alanları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları; ikinci ve üçüncü yıl sonunda, yaz stajlarını yapmaya başladıkları dönemde ilk kariyer yolu ile karşılaşırlar. Mezun oldukları zamanda ise, kendi kurduğu veya sektördeki mimarlık ve iç mimarlık tasarım ofislerinde, inşaat ekiplerini içerisinde ve özel veya devlet kurumlarını kapsayan geniş yelpazede çalışma imkânına sahiptirler. Tamamladıkları bölümleri ile ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dâhilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Meslek yüksekokulu mezunları, ilgili yönetmeliği yerine getirmeleri halinde dört yıl süreyle lisans eğitimine devam edebilirler.