TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sağlık kurumları bünyesinde bulunan tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapabilecek düzeyde eğitim görmüş Yüksekokul mezunu kalifiye tıbbi laboratuvar teknikerlerini ülkemize kazandırmaktır. 

Programın Hedefi

Geleneksel yöntemlerin yanında, en ileri modern teknikleri de bilen ve uygulayabilen, özel ve kamu laboratuvarlarında görev alabilecek nitelikli personel yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Tıbbi Laboratuvar teknikerleri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar. Mezunlar üniversite ve devlet hastanelerinde, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında çalışabilirler. Çalıştıkları laboratuvarlarda ve bilim dallarında uzman gözetiminde kan, idrar, doku ve diğer vücut örneklerini oldukları gibi veya bunlara kimyasal maddeler ile muamele ederek mikroskop altında inceler, mikroorganizmaların gelişmelerini izler, serolojik testler ve analizler yaparlar. Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak sağlanması ve ilgililere iletilmesi ile ilgili işler yaparlar.

Çalışma Alanları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Sağlık sektöründe tıbbi laboratuvar hizmeti veren kamu ve özel kurumların hastanelerinde, laboratuvarlarda ve tüp bebek merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan önlisans programlarına geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri,  Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.