TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Havacılık Yönetimi Bölümü, havacılık faaliyet alanlarında hizmet veren havacılık sektöründeki kuruluşların uçuş operasyon, emniyet yönetimi, pazarlama sorumlusu gibi yönetim ve alt kademe pek çok departmanlarında çalışabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmektedir. Bununla birlikte Havacılık Yönetimi bölümü, havacılık sektöründe teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili öğrenciler yetiştirmenin yanında, ileri düzeyde bilimsel çalışmalara ve araştırmalarla da havacılık sektörüne katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla Havacılık Yönetimi bölümü, olarak sivil havacılık, bilgi teknolojileri, uçak ve hava araçları, genel ekonomi, uluslararası havacılık, lojistik, muhasebe, havayolu güvenliği, yolcu hizmetleri, uluslararası taşımacılık  gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmaktadır.

Programın Hedefi

Havacılık Yönetimi Bölümünün öncelikli hedefi havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hem güncel, hem de gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip adayları yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz Havacılık Yönetimi lisans derecesiyle eleştirel, akılcı ve yaratıcı düşünebilecek, bilim ve teknoloji ışığında hareket edecek ve totalde havacılığın farklı disiplinlerinde lider konumlarda rol üstlenmelerini sağlayacak akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları

Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu öğrencilerimizhavacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talep doğrultusunda geniş çalışma ağına sahip olacaklardır. Kamu ve özel kuruluşlarda farklı departmanlar da istihdam imkânına sahip olacak olan mezunlarımız,  ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi orta ve üst düzey yönetici olarak yer alacaklardır.

Akdemik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora yapma şartı bulunmaktadır. Mezunlarımız, Havacılık Yönetimi yüksek lisans derecesiyle eleştirel ve yaratıcı düşünebilecek, bilim ve teknoloji ışığında hareket ederek havacılığın farklı disiplinlerinde lider konumlarda rol üstlenmelerini sağlayacak akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Havacılık Yönetimi (Yüksek Lisans) (Tezli) (gelisim.edu.tr)

Bölümün Geleceği

Bölümün Geleceği

Havacılık sektörü dünya üzerinde ülkeler arasında en büyük güç unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Hızla gelişen havacılık teknolojisi, genişleyen havayolu filo ve rotaları, hava-kargo sektörünün ülkeler arasında yaygınlaşması gibi faktörler Havacılık Yönetimi mezunlarına uluslararası önemli çalışma alanları ortaya çıkarmaktadır. 

 

 

 

Kimler Seçmeli

 Kimler Seçmeli

Havacılık tutkusunu içinde yaşayanlar, bu tutkularını sektörde doğrudan yaşamak isteyenler ve Havacılık Yönetimi alanında gerekli olan temel işletme-yönetim alanlarına ilgi duyan, havacılığın hızına yetişebilecek, araştırmacı, sorumluluk bilinci yüksek olan adaylar için uygun bir tercih olacaktır. 

Çalışma Alanları

Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu öğrencilerimiz çeşitli sektörlerde, kamu ve özel kuruluşlarda, havayolu şirketlerinde ve yer hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyonu, havalimanı ve tesis planlama hizmetleri gibi çeşitli havalimanı hizmetlerinde, uluslararası seviyede iş bulma imkanına sahip olacaklardır.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Havacılık Yönetimi Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Havacılık Yönetimi Bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde  yüzde 50 burslu okuma imkânına sahip olurlar.