TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu öğrencilerimizhavacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talep doğrultusunda geniş çalışma ağına sahip olacaklardır. Kamu ve özel kuruluşlarda farklı departmanlar da istihdam imkânına sahip olacak olan mezunlarımız,  ulusal ve uluslararası arenalarda söz sahibi orta ve üst düzey yönetici olarak yer alacaklardır.

Akdemik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora yapma şartı bulunmaktadır. Mezunlarımız, Havacılık Yönetimi yüksek lisans derecesiyle eleştirel ve yaratıcı düşünebilecek, bilim ve teknoloji ışığında hareket ederek havacılığın farklı disiplinlerinde lider konumlarda rol üstlenmelerini sağlayacak akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Havacılık Yönetimi (Yüksek Lisans) (Tezli) (gelisim.edu.tr)

Çalışma Olanakları

Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu öğrencilerimiz çeşitli sektörlerde, kamu ve özel kuruluşlarda, havayolu şirketlerinde ve yer hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyonu, havalimanı ve tesis planlama hizmetleri gibi çeşitli havalimanı hizmetlerinde, uluslararası seviyede iş bulma imkanına sahip olacaklardır.

 

Yatay Geçiş

Havacılık Yönetimi Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş

Havacılık Yönetimi Bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde  yüzde 50 burslu okuma imkânına sahip olurlar.