TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Bölümün amacı, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve hava alanlarında yer hizmetlerinde çalışacak kadroları en çağdaş ve güncel bilgi ve vasıflarla donatmak, sektörde en başarılı şekilde hizmet verecek şekilde yetiştirmektir. Ayrıca, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, havacılık sektöründe teorik ve pratik bilgiye sahip deneyimli ve bilgili öğrenciler yetiştirmenin yanında, ileri düzeyde bilimsel çalışmalara ve araştırmalara da katkıda bulunabilecek, havacılık alanında deneyimli yöneticiler ve eğiticiler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Havacılık Yönetimi Bölümü’nün hedefi sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hem güncel hem de gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip adayların yetiştirilmesidir. Öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği lisans derecesiyle profesyonel kapasitelerinin güçlenmesini sağlayacak ve havacılığın farklı disiplinlerinde lider konumlarında rol üstlenmelerine yardım edecek zengin bir akademik bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları

Havacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermesi bakımından bölüm mezunlarının en büyük avantajıdır.

Bölümün Geleceği

Havacılık sektörü, temellerinin atıldığı ilk günlerden itibaren dünyada ivmelenerek gelişim gösteren önemli bir sektördür. . Önümüzdeki yıllar içerisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak havacılık sektörünün büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. Sektöre olan insan kaynağı ihtiyacı da buna paralel olarak artacaktır.Oldukça pahalı olan hHavacılık sektörünün birçok alanına yönetici yetiştiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi (İngilizce) Bölümü, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sektöre bilgili, donanımlı ve yetkin yöneticiler yetiştirmeye devam edecektir.

Kimler Seçmeli

Bölümümüz, ticari havacılığa hevesli, ileride havacılık sektöründe yer almak veya havacılıkla ilgili bilgilerini geliştirmek isteyen iletişim becerileri yüksek, yeniliklere açık, dinamik, ekip çalışmasına uygun kişiler için idealdir. Bölümümüz, ileride havacılığın geleceğini şekillendirecek yönetim ve liderlik pozisyonlarında yer almak isteyen adaylar için uygun bir tercih olacaktır.

Çalışma Alanları

Bölümden mezun olanlar çeşitli sektörlerde, kamu ve özel kuruluşlarda, hava yolu şirketlerinde ve yer hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyonu, havaalanı planlama hizmetleri gibi çeşitli havaalanı hizmetlerinde, uluslar arası seviyede iş bulma imkanına sahip olacaklardır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, İşletme ve Ekonomi ve Finans bölümlerinden not ortalaması ile, EA puan türünde ilgili bölüme ve ilgili yıla ait taban puanlarının yeterli olması halinde tüm lisans ve önlisans bölümlerinden yatay geçiş yapılır.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Havacılık Yönetimi bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanırlar.