TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını belirleyebilen, önleyici ve tedavi edici yaklaşımları uygulayabilen, mesleki ve etik değerleri gözeten, teknolojik gelişmeleri etkin şekilde kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programın Hedefi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, halkı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, bilime katkıda bulunmayı, interdisipliner ve multidisipliner yaklaşımla çağdaş bir şekilde çalışmayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Mezunlar; Dil ve Konuşma Terapisti ünvanı alarak özel klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde, halk sağlığı merkezlerinde, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde, işitme engelliler okullarında ve okul öncesi eğitim programlarında görev yapabilirler. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayabilirler.

Çalışma Alanları

Lisans programından mezun olup dil ve konuşma terapisti unvanına sahip mezunların görev yapabileceği birimler: Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Askeri hastaneler, Sağlık Ocağı, Yaşlı bakımevleri, Rehabilitasyon merkezleri, Resmî ve özel eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Merkezleri, Üniversiteler ve Özel kliniklerdir.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Programa kayıtlı öğrenciler sağlık bilimleri bölümleri arasında yatay geçiş yapabilirler.