TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Programı, beslenme, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında temel dinamiklere ilişkin ileri düzeyde bilgi ve becerilerin yanında sağlıkla ilgili araştırma ve teknoloji kullanım yetkinliğine sahip, gelişime açık diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Hedefi

1- Mesleki etik kurallarına saygılı, sağlık sorunlarını analiz etme ve çözümleri uygulama yeterliliğinde, yenilikçi, araştırmacı, çevresiyle etkili iletişim kurabilen, özel ve kamu kuruluşlarında görev alan diyetisyenler yetiştirmektir.

2- Sağlığın geliştirilmesi, korunması ile hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kavramak .

3- Besinler, beslenme ve beslenme araştırmaları alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlamak.

4- Toplum sağlığı konularındaki sorumluluklarının bilinci ile toplumun yeterli ve dengeli beslenmesi konusunda yönlendirmektir, yeni politikalar oluşturmak, proje ve etkinlikleri yürütmektir.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından diyetisyenler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor (PhD.) Diyetisyen ünvanlarını alabilirler.

Çalışma Alanları

- Kamu / Özel Yatakli ve Yataksiz Tedavi Kurumlari - Okullar, Kreşler - Ana-Çocuk Sağliği Merkezleri - Besin Pazarlama Hizmetleri - Zayiflama Merkezleri - Huzurevleri - Enteral-Parenteral Beslenme Destek Gruplari - Onkoloji Üniteleri - Renal Bakim Üniteleri - Transplantasyon Üniteleri - Diyabet Üniteleri - Rehabilitasyon Üniteleri - Yemek Fabrikalari - Spor Kulüpleri Oteller - Deniz Ulaşim Hizmetleri - Hava Ulaşim Hizmetleri

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Sağlik Bilimleri Bölümleri arasinda kurum içi ve kurum dışı geçiş yapilabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Dikey geçişler için, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve İGÜ Senato kararı ile belirlenen kontenjanlara, besin, sağlık ve beslenme alanında bir ön lisans programlarından mezun olan ya da mezun olacak öğrenciler, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapacakları tercihler doğrultusunda başvurabilirler.