TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İletişim ve medya olmak üzere iki ayrı disiplinden oluşan Yeni Medya ve İletişim bölümü, günümüz teknoloji koşulları da göz önüne alındığında önemi giderek artan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkması iletişim sistemlerini değiştirirken, diğer yandan da bu gelişmeler bilinçli yeni sektör çalışanlarına ihtiyaç doğurmaktadır.  Yeni Medya ve İletişim bölümü, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ve yenilikçi kimliğe sahip, nitelikli insan kaynağını medya sektörüne transfer etmek üzere yetiştirmektedir. Bu doğrultuda  Yeni Medya ve İletişim bölümünde; temel gazetecilik, medya ekonomisi, medya analizi ve kritiği, mesleki İngilizce, medya ve kamuoyu kritiği, sosyal medya ve internet gazeteciliği kritiği, medyada haber yazma teknikleri, sosyal sorumluluk ve medya, sunum ve sunuş teknikleri, münazara teknikleri ve kritiği gibi pek çok alandan teorik ve uygulamalı ders içerikleri ile, öğrencilere mesleki hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Programın Hedefi

Öğrencilerimiz, medya ve iletişim bölümünde elde ettikleri mesleki kazanımlar vasıtasıyla hayata donanımlı bir biçimde hazırlanmaktadır. Bölüm olarak öncelikli hedefimiz;  öğrencilerimizi Yeni Medya ve İletişim bölümü çatısı altında edindikleri bilgi ve becerilerle, yaşanan teknolojik gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini de kullanarak aldıkları kuramsal bilgiyi çalışma alanlarında uygulayabilen, medya mesajlarını doğru okuyabilen, internet gazeteciliği ve vatandaş gazeteciliği kavramlarına hakim, haberleri bağımsız gözle analiz edebilen, eleştirel bir bakış açısına sahip, medyanın yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilen, araştırmacı ve yenilikçi bir kimlikle, etik ilkeler çerçevesinde çalışabilecek donanımlı iletişimciler olarak yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Yeni Medya ve İletişim bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz başta medya olmak üzere, özel ve kamu kuruluşlarının iletişim bölümlerinde çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz geleceğin meslekleri arasında gösterilen, yeni medya uzmanı ve iletişim uzmanı gibi pozisyonların yanı sıra, aslen medyanın temel yapı taşlarını oluşturan muhabir, editör, yayın koordinatörü, yayın yönetmeni, araştırmacı ve eleştirmen gibi görevlerde de çalışabilirler. Akademik alanda kariyer düşünen öğrencilerimiz ise, diledikleri takdirde gerekli koşulları yerine getirerek akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

Bölümün Geleceği

Giderek dijitalleşen dünyamızda medyanın uygulama alanlarında istihdam giderek artmaktadır. Hem geleneksel medya hem de yeni medya uygulama alanlarında kalifiyeli çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve sektörel beklentiler doğrultusunda uygun formatta müfredat ve uygulama atölyelerimiz geliştirilerek güncelliğini korumaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz hem medya sektöründe  hem de akademik alanda kalifiyeli kişilerin yetişmesine temel oluşturmaktadır.

 

Kimler Seçmeli

Gelişen iletişim teknolojileri çerçevesinde yeni medya uygulamalarına ilgi duyan ve iletişim becerilerini geliştirmek isteyen, görsel hafıza ve yazma yeteneği konusunda kendine güvenen, teknolojiye meraklı, özgüveni yüksek, medya sektöründe çalışmak isteyen kişiler için bölümümüz uygun bir tercih olabilir.

Reklam ajansları, tasarım firmaları, sosyal medya ajansları, gazeteler, televizyonlar, dergiler, eğitim kurumları ve basın halkla ilişkiler departmanları bölümümüzde eğitim alan kişiler için uygun çalışma alanlarıdır.

 

Çalışma Alanları

Akademik alanda Yeni Medya ve İletişim bölümünden mezun olan öğrenciler; gazete, dergi, internet yayıncılığı, yayınevleri, kamu ve özel basın kuruluşları, televizyon, radyo, sosyal medya ajansları, reklam ajansları, basın halkla ilişkiler danışmanlıkları, haber ajansları, kamu ve özel sektördeki basın halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim birimlerinde çalışabilmektedir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yeni Medya ve İletişim bölümü,  önlisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Yeni Medya ve İletişim bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları gerçekleştiren öğrenciler okulumuzda 4 yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanırlar. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanı kazandıkları takdirde, yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.