TR EN

TEMEL SANAT EĞİTİMİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSF122 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II 2 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Görsel algılamanın, görsel düşünmenin temel yapısal öğelerini kavratmak ve bu kavrayışı çeşitli çizim, renk, tasarlanmış ve/veya hazır malzemelerle uygulayabilme ve görülebilir hale getirme becerisi kazandırma.
İçerik: Görsel tasarımı düzenleyen elemanları (nokta, çizgi, leke, form, hacim vb) ve ilkeleri (ritm, hareket, denge, birlik, bütünlük, kontrast, renk, doku, vb.) konulara yönelik uygulamalarla etüt etmeyi içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenci renkle ilişkili temel görsel ifade elemanlarını uygular.
Görme, kavrama, görsel düşünme ve düşünceyi görselleştirme sürecini renkle ve üç boyutlu malzemeyle(asamblaj)uygulama becerisi geliştirir.
Organik ve inorganik formları iki boyutlu yüzey üzerinde, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak renk ve boya teknikleriyle uygulayarak, gösterir.
Temel çizim ve uygulama elemanlarına renk unsurunu da katarak tasarım süreçlerinde kullanır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Araştırma Temel Renk Bilgisi Sunum/Anlatım
2 Araştırma Renk Bilgisi ve Görsel Uygulamalar Anlatım-Uygulama
3 Uygulama Renk Bilgisi ve Görsel Uygulamalar (renk çemberi, ana renk, ara renk, uygulamaları) Anlatım-Uygulama
4 Uygulama Renk Değerleri ve Armoniler ( soğuk renk armonileri) Anlatım-Uygulama
5 Uygulama Renk Değerleri ve Armoniler(sıcak renk armonileri) Anlatım-Uygulama
6 Uygulama Renk Değerleri ve Armoniler(sıcak/soğuk armoniler) Anlatım-Uygulama
7 Uygulama Negatif – Pozitif Biçim Oluşumları Anlatım-Uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Uygulama Negatif – Pozitif Biçim Oluşumları Anlatım-Uygulama
10 Uygulama ‘Üç boyutlu tasarlanmış birim’ tekrarlarıyla oluşturulmuş rölyef uygulama. Anlatım-Uygulama
11 Uygulama ‘Üç boyutlu tasarlanmış birim’ tekrarlarıyla oluşturulmuş rölyef uygulama. Anlatım-Uygulama
12 Uygulama Kolaj Çalışması Anlatım-Uygulama
13 Uygulama Asamblaj Çalışması Anlatım-Uygulama
14 Uygulama Yüzey üzerinde ya da mekanda hacimsel olmak üzere çeşitli hazır malzemelerle oluşturulan strüktürel çalışmalar. Anlatım-Uygulama
15 Uygulama Genel Tekrar ve Uygulamaların Eksiklerinin Tamamlanması Anlatım-Uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Özol, Ahmet, Sanat Eğitimi ve TasarımdaTemel Değerler (Pastel Yayıncılık, İstanbul, 2012)
Otto G.Ocvirk, Robert E.Stinson, Philip R. Wigg, Robert O. Bone, David L. Cayton. Sanatın Temelleri-Teori ve Uygulama (Çeviri: Nur Balkır Kuru, Ali Kuru)
Güngör, İ.Hulusi, Temel Tasar (Basic Design), Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti. İstanbul, 1972
Atalayer, Faruk, Temel Sanat Öğeleri, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 1994
Gökaydın, Nevide, Temel Sanat Eğitimi , Moss Yayınları – Eğitim Kitapları. İstanbul,2010
Sausmarez, Maurice de , Basic Design : The Dynamics of Visual Form. A&C Black. London

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
0
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
1
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
1
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
0
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 12 4 48
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 12 3 36
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 4 4
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0