TR EN

BEDEN DİLİ VE DİKSİYON DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GSF125 BEDEN DİLİ VE DİKSİYON 1 3 3 4

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER PAKER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Kişilerarası iletişimde, iletişimsel etkinlikler ve beden dilini kullanma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Düzgün bir Türkçe ile konuşabilme, meslek hayatında kullanacağı dili alışkanlık haline dönüştürebilme, vücut dilinin ortamlara uygun davranışlar içinde kullanılmasını konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Etkili iletişim kurmanın önemini tanımlar.
Beden dili yolu ile kişilerarası iletişimi açıklar.
Günlük konuşma dili ile mesleki sunum dilini karşılaştırır.
Beden diline özgü terimler ile kişilerarası iletişim arasında ilişkiyi kurar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Ders Kaynaklarının gözden geçirilmesi Ders hakkında genel bilgi İnsan ve iletişim yüz yüze ders anlatımı
2 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları İletişimde konuşmanın önemi yüz yüze ders anlatımı
3 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Konuşmayı oluşturan fiziksel ve biyolojik sistem/ ses telleri/soluk ve ses cihazı yüz yüze ders anlatımı
4 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Doğru soluk alma teknikleri yüz yüze ders anlatımı
5 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Ses geliştirme teknikleri yüz yüze ders anlatımı
6 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Tek solukla uzun cümle alıştırmaları yüz yüze ders anlatımı
7 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Doğru Türkçe boğumlama (artikülasyon) çalışması yüz yüze ders anlatımı
8 - ARA SINAV -
9 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Doğru Türkçe boğumlama (artikülasyon) çalışması yüz yüze ders anlatımı
10 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Duygu ve sözcük cümle alıştırmaları yüz yüze ders anlatımı
11 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Etkili İletişimde söz duygu beden ilişkisi yüz yüze ders anlatımı
12 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Etkili İletişimde söz duygu beden ilişkisi yüz yüze ders anlatımı
13 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Etkili iletişimde stratejik uygulamalar yüz yüze ders anlatımı
14 İşlenecek konu ile ilgili okuma ve araştırma yapmaları Etkili iletişimde stratejik uygulamalar yüz yüze ders anlatımı
15 - Genel tekrar yüz yüze ders anlatımı
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Pease, A., Pease, B. (2018). Beden Dili. Meltem Erkmen (Çev.). İstanbul: Epsilon Yayınları.
Değirmenci, H. C. (2017). Beden Dili ve Güzel Konuşma Sanatı. İstanbul: Girdap Yayınevi.
Işık, M. (2010), Sizinle İletişebilir miyiz?, Eğitim Kitabevi Yayınları, 6. Baskı
Özer, K. (1998), İletişim Becerisi, İstanbul: Varlık Yayınları, 2. Baskı
Baltaş, Z. & Baltaş, A. (1992), Bedenin Dili, İstanbul: Remzi Kitapevi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
0
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
0
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
4
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
1
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
1
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 3 3
Final Sınavı Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav 1 3 3
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 106
Genel Toplam 106
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0