TR EN

YAPI VE KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ II DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ICM256 YAPI VE KONSTRÜKSİYON BİLGİSİ II 4 4 2 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZERRİN FUNDA ÜRÜK
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilere, mevcut bir projede yapının strüktürüne sadık kalarak, güncel malzemeler ile dış cephe ve iç mekan ince yapı detaylarına çözüm üretme becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, iç mekânın strüktürüne sadık kalarak, güncel malzeme seçimleri ile dış cephede ve iç mekanda ince yapı detaylarının oluşturulması ve uygun ölçeklerle uygulama projesi çizimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir yapının strüktürel sistemini tanımlar.
Yapıların strüktürel sistemlerini sınıflandırır
İç mekandaki strüktür, dış cephe ve iç yapı detaylarını analiz eder.
Dış cephe ve iç mekan yapı detaylarındaki çözümlerinde kullanılacak malzemeleri seçer.
Dış cephe ve iç mekandaki ince yapı detaylar seçimlerini gerekli ölçeklerde uygulama projesinde uygular.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders izlencesinin gözden geçirilmesi. Mevcut yapının tanıtılması. Ppt sunum
2 Ders kaynaklarından incelenmesi. Güncel yapısal gelişmelerin takip edilmesi 1/50 ölçekte verilen projenin çizimi (plan, kesit, görünüş) Sınıf içi çizim çalışması
3 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi 1/50 ölçekte verilen projenin çizimi (plan, kesit, görünüş) Sınıf içi çizim çalışması
4 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/20 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
5 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/20 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
6 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/20 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
7 - Teknik Gezi -
8 - ARA SINAV -
9 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/20 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
10 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/10 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
11 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/10 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
12 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/10 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
13 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/5 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
14 Önceki dersde yapılan çizimlerin gözden geçirilmesi İç mekan ve dış cephe duvar- döşeme-tavan birleşimlerine göre malzemelerin seçilmesi ve 1/5 ölçekte çizimlerinin yapılması Sınıf içi çizim çalışması
15 - Genel tekrar. -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Eldem, S.H. (1973), Yapı, İstanbul: Birsen Yayınevi
Soygeniş, M. (2008), Yapı 2-3-4, İstanbul: Birsen Yayınevi
Ching, F.D.K. (2006), Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, İstanbul: YEM Yayın
Erten, E. (2012), Mimarlıkta Yapı-Yapım, İstanbul: Birsen Yayınevi
Hasol, D. (2017), Mimarlık Ve Yapı Sözlügü / 2 Dilde, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayın
Neufert, E. (2018), Yapı Tasarımı, İstanbul :Beta Yayıncılık
Yapım + malzeme /Farrelly, Lorraine. - Literatür, İstanbul: - 176 p. : 23 cm. Original title : Construction + materiality, 2012
Berköz, S. (1975), Yapım'da Sistemler Yaklaşımı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Plunkett, D. (2014), Construction and detailing for interior design, London: Laurence King,
Keyder, E. (2013), Çelik Yapı Elemanları, Ankara: Seçkin Yayıncılık
Erıç, M. (2002), Yapı Fiziği ve Malzemesi, İstanbul: Literatur Yayınevi, 2.baskı
Toydemir, N., Gürdal, E. & Tanaçan, L., (2002), Yapı Elemanları Tasarımında Malzeme, İstanbul: Literatür Yayıncılık
Brooker, G. & Stone, S. (2012), İç Mimarlıkta; Biçim + Yapı (Neslihan Şık, Çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık
Ersoy, H.Y. (2001), Kompozit Malzeme, İstanbul: Literatür Yayınevi
Llyod-Thomas, K. (2017), Malzeme Konuları (Mehmedi Vehbi Gökçe, Çev.), Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık
Arslan-Gülay, Y. (2011), İç Mekan Boyalarının İnsan Sağlığına Etkileri, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Vakfı İşletmesi Yayınları
Lorraine, F. & Brown, R. (2012), Materials and Interior Design, London: Laurence King Publishing.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Sanat, tasarım, çevre ve kültür tarihi gibi konular hakkındaki edindiği bilgileri meslek hayatında ve günlük yaşamında kullanır.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mimari ve çevresel tasarım ilkeleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
0
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası, iç ve dış (kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar) paydaşlar ile disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar ve proje ve maliyet yönetimi ve süreçlerini analiz eder.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Çizim anlatım yöntemleri ve tekniklerini (CAD, 3D max ve grafik anlatım programları ve serbest el çizim) tasarım alanlarındaki çalışmalarda kullanır.
3
2
Bireysel veya grup bazında sorumluluk alarak iç mekân ve çevrelerinde öğrenmiş olduğu tasarım ilke ve becerilerini uygular.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç ve dış mekânların tasarım, uygulama ve teknik donatım projelerini, farklı meslek grupları ile disiplinler arası iş birliğini içerisinde organize eder.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç mekân ve yakın çevresinin tasarım ve planlama alanlarındaki düzenlemelerini, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek, toplumsal, kültürel, yenilikçi, sürdürülebilir ve gelişime açık fikirler ve çözümlerle analiz eder.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, alanı ile ilgili çalışmalarda, sosyal sorumlukları çerçevesinde toplumsal boyutta, çevresel, sürdürülebilir proje ve etkinlikler organize eder.
3
2
İlgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapabilmek için Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade eder.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları, mesleki hayatlarında; toplum yaşantısını da göz önünde bulundurularak, uygulamaya yönelik sürdürülebilir, değişime ve yeniliğe açık iç mimarlık ve çevre tasarımı projeleri tasarlar.
5
2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı mezunları; mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartları yasal çerçevelere uygun olarak kullanarak, iç mekânların sosyal ve yakın çevrelerin tasarım-uygulama projeleri ve proje-maliyet yönetimi gibi konularda öneriler geliştirir.
5
3
İç Mimari ve çevresel tasarım odaklı çalışmalarını; yerel, bölgesel, ulusal ve kültürel duyarlılıkla ve etik değerlere uygun olarak disiplinler arası çalışmalar iş birliği ile organize eder.
5

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 4 4
Final Sınavı Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav 1 4 4
Ara Sınav Hazırlığı 1 6 6
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0