TR EN

DOKTORA TEZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
HAM6904 DOKTORA TEZİ 15 0 0 30

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AYDIN PEKEL
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı; öğrencilere, kendi bilimsel çalışmalarına ait araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda savunma, elde ettiği araştırma sonuçlarına dayalı olarak öneriler sunma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; Tezin “tartışma” bölümünün yazımının planlanması Araştırma sonuçları ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların incelenmesi, araştırma sonuçları ile literatür sonuçlarının ilişkilendirilerek tartışma ve sonuç bölümünün yazılması, öneriler bölümünün yazılması ve ppt sunumunun hazırlanması, kaynakça bölümünün düzenlenmesi ve ppt sunumunun hazırlanması, ppt sunumunun hazırlanması ve sunum provasının yapılması, doktora tezinin sunumu konularını içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlara yönelik çözüm geliştirir.
Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını gerekli durumlarda eleştirir.
Kendi bilimsel çalışmalarına ait araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası toplantılarda savunur.
Elde ettiği araştırma sonuçlarına dayalı olarak öneriler sunar.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Tezin “tartışma” bölümünün yazımının planlanması Tartışma Yöntemi
2 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Araştırma sonuçları ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların incelenmesi Bireysel çalışma yöntemi
3 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Araştırma sonuçları ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların incelenmesi Bireysel çalışma yöntemi
4 Konu ile ilgili makale okuma Araştırma sonuçları ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların incelenmesi Bireysel çalışma yöntemi
5 Konu ile ilgili makale okuma Araştırma sonuçları ile ilgili yapılmış benzer çalışmaların incelenmesi Bireysel çalışma yöntemi
6 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Araştırma sonuçları ile literatür sonuçlarının ilişkilendirilerek tartışma ve sonuç bölümünün yazılması Bireysel çalışma yöntemi
7 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma ve video izleme Araştırma sonuçları ile literatür sonuçlarının ilişkilendirilerek tartışma ve sonuç bölümünün yazılması Bireysel çalışma yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Araştırma sonuçları ile literatür sonuçlarının ilişkilendirilerek tartışma ve sonuç bölümünün yazılması Bireysel çalışma yöntemi
10 Literatür taraması Öneriler bölümünün yazılması ve ppt sunumunun hazırlanması Bireysel çalışma yöntemi
11 Literatür taraması Kaynakça bölümünün düzenlenmesi ve ppt sunumunun hazırlanması Bireysel çalışma yöntemi
12 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Ppt sunumunun hazırlanması ve sunum provasının yapılması Bireysel çalışma yöntemi
13 Konu ile ilgili kitap bölümü okuma Ppt sunumunun hazırlanması ve sunum provasının yapılması Bireysel çalışma yöntemi
14 Görsel-yazılı literatür tarama ve video izleme Ppt sunumunun hazırlanması ve sunum provasının yapılması Bireysel çalışma yöntemi
15 Sunum Hazırlama Doktora tezinin sunumu Bireysel çalışma yöntemi, tartışma yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 0 0 0
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Genel Toplam 0
Toplam İş Yükü / 25.5 0
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 0,0