TR EN

SEMİNER DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
INF687 SEMİNER 3 0 0 18

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi DOKTORA, TYY: + 8.Düzey, EQF-LLL: 8.Düzey, QF-EHEA: 3.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi AHMAD RESHAD NOORI
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. HAMİT HALUK SELİM

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin mesleki konularda araştırma yoluyla yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri raporlama - topluluk önünde sunma becerilerini geliştirme
İçerik: Amacı doğrultusunda öğrencilerin hazırladığı araştırma raporlarının sınıfta sunulması

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Öğrenciler akademik konularda öneri getirebileceklerdir.
Öğrenciler disiplinler arası araştırma yapabileceklerdir.
Öğrenciler hazırlıklarını ve araştırmalarını raporlayabileceklerdir
Öğrenciler topluluk önünde bilgilerini paylaşma konusunda görerek ve deneyerek tecrübe kazanacaklarıdır.
Öğrenciler yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştireceklerdir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Seminer konularının belirlenmesi -
2 - Seminer konularının belirlenmesi -
3 - Bireysel çalışma -
4 - Bireysel çalışma -
5 - Bireysel çalışma -
6 - Bireysel çalışma -
7 - Bireysel çalışma -
8 - ARA SINAV -
9 - Bireysel çalışma -
10 - Bireysel çalışma -
11 - Bireysel çalışma -
12 - Bireysel çalışma -
13 - Bireysel çalışma -
14 - Sunumlar -
15 - Sunumlar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 25 350
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 1 90 90
Final Sınavı 1 2 2
Final Sınavı Hazırlığı 1 18 18
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 17 0 460
Genel Toplam 460
Toplam İş Yükü / 25.5 18
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 18,0