TR EN

DÖNEM PROJESİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EEM500 DÖNEM PROJESİ 3 0 0 2

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi YÜKSEK LİSANS, TYY: + 7.Düzey, EQF-LLL: 7.Düzey, QF-EHEA: 2.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SAADETTİN AKSOY
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapabilmektir.
İçerik: Öğretim üyesinin danışmanlığında, öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Dönem projesi konusu seçme, öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Derslerde edindikleri bilgi ve becerilerileri proje çalışmalarında kullanabilme
Proje konusuyla ilgili literatürlere ulaşabilme ve irdeleyebilme
Proje kapsamında elde edilen verileri işleyebilme ve yorumlayabilme
Proje çalışmalarını yazılı olarak sunabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Proje konusu belirleme -
2 - Proje konusuyla ilgili danışman görüşmesi -
3 - Proje konusu ile ilgili literatür taraması -
4 - Proje konusu ile ilgili literatür taraması -
5 - Proje konusu ile ilgili literatür taraması -
6 - Proje konusuyla ilgili rapor yazma -
7 - Proje konusuyla ilgili rapor yazma -
8 - ARA SINAV -
9 - Proje konusuyla ilgili rapor yazma -
10 - Proje konusuyla ilgili rapor yazma -
11 - Proje konusuyla ilgili rapor yazma -
12 - Proje konusunu danışman incelemesine gönderme -
13 - Proje konusunu dönütler çerçevesinde düzeltme -
14 - Proje konusunu danışman onayına gönderme -
15 - Projeyi yazdırma, ciltleme ve teslim etme -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dönem projesi konularına uygun tüm kaynaklar

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 0 0 0
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 14 2 28
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 29 0 57
Genel Toplam 57
Toplam İş Yükü / 25.5 2,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 2,0