TR EN

INTRODUCTION TO BUSINESS DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ECF221 INTRODUCTION TO BUSINESS 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi UJU VIOLET ALOLA
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, İşletme fonksiyonlarını, sorumluluklarını ve genel unsurları ile işleyişini, kurumsal sosyal sorumluluk ve etik değerler perspektifinde değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletmenin temel fonksiyonlarından strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir işletmenin rolünü ve temel fonksiyonlarını açıklar. (explain) (2)
Sürdürebilirlik çerçevesinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının ve iç ve dış paydaşların çıkarlarını yorumlar.(interpret) (4)
Bir şirketin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini ve büyüme stratejilerini açıklar.(explain) (2)
İşletme fonksiyonlarının (strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans) rollerini ve sorumluluklarını özetler. (summarize) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Bölümü Okuma Hedeflerle yönetim, SMART, SWOT, Ansoff’s matrix Anlatım, Soru Cevap
2 Kitap Bölümü Okuma İş ahlakı, davranış kuralları, ahlaki ikilem, ahlaklı olmanın şirkete maliyeti, ahlaklı davranmanın uzun vadedeki şirkete faydaları Anlatım, Soru Cevap
3 Kitap Bölümü Okuma Hissedar ve paydaş yaklaşımları, hangi yaklaşım sürdürebilirlik açısından daha faydalıdır, paydaşların çatışan çıkarları nasıl dengelenebilir Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
4 Kitap Bölümü Okuma Kurumsal sosyal sorumluluk, kısa vadede ve uzun vadede faydası ve maliyeti, ölçek ekonomisi ve şirket için uygun ölçek/hacim Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
5 Kitap Bölümü Okuma Pazarlama Stratejileri, 4P, iş büyütme stratejileri, iç büyüme, dış büyüme, satınalma ve birleşmeler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
6 Kitap Bölümü Okuma İK planlaması, işe alma, eğitim, çalışanların değerlendirilmesi, 360 derece değerlendirme, rakamsal hedefler Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
7 Kitap Bölümü Okuma Organizasyon yapıları, dikey organizasyon ve problemleri, yatay organizasyon ve faydaları Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Bölümü Okuma Delegasyon, hesap verilebilirlik, fonksiyonel organizasyon yapısı, ürün bazlı organizasyon yapısı, matriks organizasyon. Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
10 Kitap Bölümü Okuma Finans kaynakları, uygun finansman kaynağını seçme Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
11 Kitap Bölümü Okuma Maliyet ve gelirler, sabit maliyet, değişken maliyet, yarı değişken maliyet Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
12 Kitap Bölümü Okuma Başabaş analizi, K/Z tablosu, Bilanço, Nakit akış tablosu, rasyo analizi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
13 Kitap Bölümü Okuma Rasyo analizi vaka çalışması Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
14 Kitap Bölümü Okuma Nakit akış tablosu ve tahmini, yatırım analizi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
15 Kitap Bölümü Okuma Bütçe Anlatım, Soru Cevap, İnceleme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çetin, C. Mutlu E.C. (2013). Temel işletmeciliğe giriş. beta yayınları
Mirze, K.(2013). İşletme. Literatür Yayıncılık, İstanbul
Collins, K. (2012). An introduction to Business

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
3
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
2
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
2
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
3
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 7 2 14
Ödev 10 2 20
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0