TR EN

YENİ MEDYAYA GİRİŞ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM102 YENİ MEDYAYA GİRİŞ 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere yeni medya kuramlarını öğretmek ve yeni medya alanında uygulanan pratikleri göstermektir.
İçerik: Dersin içeriğini yeni medya kuramları, yeni medyanın neleri kapsadığı, geleneksel medya ile yeni medyanın farklılıkları ve yeni medyanın kitle hareketlerindeki rolü oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Yeni Medya kavramsallaştırmaları yapan teorileri inceler.
Yeni Medya teorilerinin hem iletişim alanında hem de diğer ilgi alanlarda nasıl bir konumda bulunduğunu açıklar.
Yeni Medyanın geleneksel medyadan farklarını örnekleriyle birlikte gösterir.
Her geçen gün gelişen web teknolojileri ve değişen iletişim alanı hakkında bilgi sahibi olur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni Medyanın tanımı ve kavramlara giriş Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Lev Manovich, yeni medyanın dili, özellikleri ve yapısı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Enformasyon toplumu ve ağ toplumu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medyanın etkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medyada bilgi kirliliği, teyit ve doğrulama yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medya ve toplumsal hareketler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Web 2.0, web 3.0, web 4.0 Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Sosyal medya Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
10 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medya ve gazetecilik Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
11 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medya ve vatandaş gazeteciliği Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
12 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medya ve reklam Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
13 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medya ve kişisel veriler, yeni medyada kullanılan algoritmalar Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
14 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Yeni medya ve kültür Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
15 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Materyallerden Yararlanma Hakikat sonrası çağ ve gerçeklik sorunu Anlatım, Soru Cevap, Örneklerle Gösterme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Yengin D. (2012). Yeni Medya ve… . İstanbul: Anahtar Kitaplar
Jenkins H. (2016). Cesur Yeni Medya. İstanbul: İletişim Yayınları
Gezgin S., Iralı A. E. (2017). Yeni Medya Analizleri. İstanbul: Eğitim Kitabevi Yayınları
James C. (2014). Disconnected: Youth, New Media and Ethics Gap. Massachusetts: MIT Press
MediaCat Journal. İstanbul: Kapital Media
Kaynaklar: Van Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. Kafka Kita
Neuman, W. R. (2018). Dijital Fark. The Kitap.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
3
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
3
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
3
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
2
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
0
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
0
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
1
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
3
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
0
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
0
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 35 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 25 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0