TR EN

TEMEL PROGRAMLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM107 TEMEL PROGRAMLAMA 1 4 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrenciye algoritma oluşturma, veri tipleri, değişkenler, operatörler gibi temel programlama kavramlarına ilişkin yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders temel algoritma yapısını ve aşamalarını, temel programlama kavramlarını ve yöntemlerini içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Programlamanın mantığını açıkça kavrayabilme
Programlama için gereken değişkenleri tanımlayabilme ve kullanabilme
Programlama öncesi algoritma akış şeması hazırlayabilme
Programı çalıştırıp test edebilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Tanışma ve programlamaya genel giriş Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
2 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Programlamanın temel kavramları Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
3 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Algoritmanın temelleri Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
4 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Algoritma tasarımı Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
5 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Algoritma yazım türleri Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
6 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Algoritma elemanları Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
7 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Algoritma akış şeması hazırlama Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Programlama dilleri ve C# programlanın temelleri Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
10 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma göstermek C# programla dilinde değişkenler Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
11 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma C# programla dilinde veri tipleri Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
12 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma C# programla dilinde operatörler Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
13 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma C# programla dilinde kontrol yapıları Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
14 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma C# programla dilinde karar yapıları Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
15 Literatür tarama, görsellerden ve yazılı kaynaklardan yararlanma Örnek Uygulama, workshop Çalışması Anlatım, soru cevap, göstererek öğretme
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

C# ile Nesne Tabanlı Programlama, Fahrettin Erdinç, Abaküs Yayınları, 2015
Algoritma ve Programlama Mantığı, H. Burak Tungut, Kodlab Yayınları, 2019
Her Yönüyle C# 8.0, Volkan Aktaş, Kodlab Yayınları, 2019
McGrath M. (2015). Coding for Beginners in Easy Steps: Basic Programming for All Ages. Warwickshire: In Easy Steps Publishing

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
1
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
0
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
1
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
5
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
4
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
1
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
2
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
0
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
4
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
2
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 10 5 50
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav 0 0 0
Ara Sınav Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 25 0 107
Genel Toplam 107
Toplam İş Yükü / 25.5 4,2
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 4,0