TR EN

MEDYA ANALİZİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM318 MEDYA ANALİZİ 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÇETİN ÖZTÜRK
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; medyayı tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel açılardan ele alıp medya metinlerinin doğru biçimde incelenmesini sağlamaktır.
İçerik: Dersin içeriği medya metinlerinin görsel ve işitsel olarak analizi, söylem analizi, göstergebilim konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Medyayı analiz etme yöntemlerini açıklayabilme
Medyanın işlevini tarihsel, kültürel ve toplumsal açıdan yorumlayabilme
Analiz yöntemlerini yazılı ve görsel medya metinlerine uygulayabilme
Medyanın kültürel inşa üretimini eleştirebilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Ders hakkında genel bilgilendirme, medya kavramının tartışılması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
2 Kitap Okuma, Literatür Tarama Analiz Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
3 Kitap Okuma, Literatür Tarama Frankfurt Okulu ve Kültürel Çalışmalar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
4 Kitap Okuma, Literatür Tarama İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap Okuma, Literatür Tarama Yapısökümcülük Anlatım, Örneklerle Gösterme
6 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard: Bir metni parçalarına ayırmak Anlatım, Örneklerle Gösterme
7 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma İçerik Analizi Anlatım, Örneklerle Gösterme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma İçerik Analizi Anlatım, Örneklerle Gösterme
10 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma Söylem Analizi Anlatım, Örneklerle Gösterme
11 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma Söylem Analizi Anlatım, Örneklerle Gösterme
12 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma Eleştirel Söylem Analizi, Norman Fairclough’un Söylem Analizi Anlatım, Örneklerle Gösterme
13 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı Örneklerden Faydalanma Teun Van Dijk’in Söylem Analiz Yöntemi Anlatım, Örneklerle Gösterme
14 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Medyanın Ekonomi Politik Çözümlenmesi Anlatım, Örneklerle Gösterme, Tartışma
15 Kitap Okuma, Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Bir Medya Kuruluşunun Tüm Boyutları ile Ele Alınışı Anlatım, Örneklerle Gösterme, Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Gültekin B., Göksel A. B. (2008). Medya Analizleri. Ankara: Nobel Akademik Yayınclık
Foucault M. (1993). Bu Bir Pipo Değildir. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Erdem. B. K. (2014) Doğu – Batı İkilemi Bağlamında El Cezire. İstanbul: Vadi Yayınları
Network (1976) Dir. Siydney Lumet

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
3
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
4
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
5
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
0
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
1
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
5
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
4
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
5
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
2
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
0
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
0
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 40 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 182
Genel Toplam 182
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0