TR EN

İÇERİK ÜRETİMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM211 İÇERİK ÜRETİMİ 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR BÜYÜKBİNGÖL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, dijital içerik üretiminde konu ve amaca uygun araç ve uygulamaların kullanılması konusunda güncel bilgiyi aktarmaktır.
İçerik: Dersin içeriği; öğrencilerin dijital reklamcılık, kültür ve topluluk alanlarında üretilen içerikleri üretici ve tüketici ilişkisi bağlamında yorumlayabilmelerini sağlamak ve yeni içerikler üretme yöntemlerini öğretmektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir dijital içeriğe yönelik özet beklentilere göre görsel, metinsel veya video içerik geliştirebilme
Birbirinden farklı sosyal medya mecralarına nasıl içerikler gerektiğini analiz edebilme
Ortaya koyduğu özgün içerikleri kendi geliştirdiği web sitesinde veya kurumların online ortamlarında kullanabilme
Farklı medya kuruluşlarında yer alan içerikleri sosyal, kültürel ve ekonomi-politik olarak birbirleriyle karşılaştırabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - İçerik ve Sosyal Medya kavramına giriş Açıklama, tartışma, uygulama
2 Literatür tarama İçerik nedir? Gelenekselden dijitale, medya içeriğinde meydana gelen dönüşüm. Açıklama, tartışma, uygulama
3 Literatür tarama Dijital içerik türleri I (işitsel ve görsel+işitsel) Açıklama, tartışma, uygulama
4 Literatür tarama Dijital içerik türleri II (görsel, yazınsal ve yöndeşik) Açıklama, tartışma, uygulama
5 Literatür tarama İçerik Üretim Kuralları, Ücretli, ücretsiz içerikler ve Creative Commons license Açıklama, tartışma, uygulama
6 Literatür tarama İçerik üretim projesi geliştirme, "Üre-Tüketici" (Prosumer) kavramı, kullanıcı türevli içerik Açıklama, tartışma, uygulama
7 Literatür ve örnek konu tarama İçerik üreticilerinden aranan özellikler, Bloglar, Wikiler, sosyal medya kanalları için içerik enstrümanları Açıklama, tartışma, uygulama
8 - ARA SINAV -
9 Literatür tarama ve çalışma grubu üyelerini seçmek İçerik üretme klavuzu: Yazılı içerik üretim araç ve uygulamaları Açıklama, tartışma, uygulama
10 Literatür tarama ve grup çalışması yapmak İçerik üretme klavuzu: Görsel içerik üretim araç ve uygulamaları Açıklama, tartışma, uygulama
11 Literatür tarama ve çalışma grubu üyelerini seçmek İçerik üretme klavuzu: Video içerik üretim araç ve uygulamaları Açıklama, tartışma, uygulama
12 Literatür tarama ve grup çalışması yapmak İçerik üretim araç ve uygulamaları: Ücretsiz araçlarla uygulama Açıklama, tartışma, uygulama
13 Literatür taraması Arama motoru optimizasyonunda içeriğin yeri Açıklama, tartışma, uygulama
14 Literatür tarama ve bireysel çalışma hazırlığı Final Projelerinin teslimi ve sunumu Açıklama, tartışma, uygulama
15 Literatür tarama ve bireysel çalışma hazırlığı Final Projelerinin teslimi ve sunumu Açıklama, tartışma, uygulama
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Büyükbingöl, Abdulkadir (2021). İnternet Ortamında Serbest Gazetecilik. İstanbul: Urzeni Yayınları
Trott, Dave (2019). Yaratıcı Körlük ve Tedavi Yolları (Çev. Taner Gezer). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Kitapları
Neuman, W. Russell (2018). Dijital Fark (Çev. Gökçe Metin). İstanbul: The Kitap
Kotler, Philip; Kartajaya, Hermawan; Setiawan, Iwan (2017). Pazarlama 4.0: Gelenekselden Dijitale Geçiş. İstanbul: Optimist
Handley A. (2015). Herkes Yazabilir. İstanbul: Mediacat yayınları
Chapman C. C., Handley A. (2012). Dijital Çağda İçerik Üretiminin Kuralları. İstanbul: Mediacat Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
1
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
1
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
3
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
1
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
5
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
3
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
5
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
1
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
1
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
1
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 40 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 30 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0