TR EN

BİLİŞİM HUKUKU DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM213 BİLİŞİM HUKUKU 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ONUR SARI
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Öğrencilerin bilişim hukukuna ilişkin temel kavramları ve ilkeleri tanımlayabilmesi, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan hukuki sorunları değerlendirebilmesi, bilişim alanında işlenen suçlar ve bunlara karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bilişim Hukukuna ilişkin güncel gelişmeler, konu hakkındaki ulusal ve uluslararası yargı kararları, emsal teşkil eden olaylar ders kapsamında ele alınacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilişim alanını kapsayan yasa maddelerini öğrenebilme
Bilişim alanında gerçekleşen gelişmeleri yorumlayabilme
Bilişim Hukukunun kapsamına giren hususları edindiği bilgiler ışığında değerlendirebilme
Bilgi teknolojileri alanında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda ve hak ihlallerinde ne gibi yöntemlerin takip edilmesi gerektiğini tartışabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Okuma Bilişim kavramı ve tanımı Anlatım
2 Kitap Okuma Bilişim Hukuku nedir, hangi alanları kapsar? Anlatım
3 Kitap Okuma Bilişim Hukukunun temel kavramları Anlatım
4 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Bilişim alanında özgürlük ve özgürlüğün sınırlılıkları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
5 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma İnternette kişilik haklarının ihlali Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
6 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Fikri haklar ve bu hakların korunması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
7 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Bilişim suçları ve güncel örnekler Anlatım, Örneklerden Yararlanma
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Okuma, Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bilişim suçlarıyla ilgili maddelerin incelenmesi Anlatım, Örneklerden Yararlanma
10 Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma E- ticaretin güvenlik teknolojisi Anlatım
11 Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Elektronik Sözleşmeler Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanma
12 Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma İnternette kişisel verilerin korunması Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanma
13 Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma İnternette kişisel verilerin korunması Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanma
14 Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Uluslararası hukukta bilişim suçları ve emsal teşkil eden durumlar Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanma
15 Yazılı ve Görsel Örneklerden Faydalanma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Örneklerden Yararlanma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Dülger M. V. (2015). Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara
Turan M. (2016). Bilişim Hukuku. Seçkin Yayıncılık. Ankara
Aydın E. D. (1992). Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş. İstanbul: Doruk Yayınları
Uyarer S. G. (2020). Kişisel Verilerin Korunması. Ankara: Seçkin Yayıncılık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
0
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
1
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
3
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
0
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
0
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
3
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
1
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
2
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
0
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
0
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 5 70
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 40 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 32 0 156
Genel Toplam 156
Toplam İş Yükü / 25.5 6,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0