TR EN

SİBER GÜVENLİK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM210 SİBER GÜVENLİK 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EREN EFE
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amacı, öğrencilere yeni medya ortamı ve müktesebatı kapsamında görsel işitsel medya hizmetlerine ilişkin siber güvenlik konularının temel teorileri ve uygulamaları hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmektir.
İçerik: Ders içeriğinde; bilgi ve toplum ilişkileri kapsamında yeni medya ortamındaki siber güvenlik tehditleri, toplumlar üzerindeki etkileri, temel alan bilgi güvenliği, ağ güvenliği, güvenlik yönetimi, siber güvenlikle ilgili yasal ve teknik konular yer almaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bilişim alanındaki güvenlik konularını ve siber güvenliğin yasal zeminini kavrayabilme
Güvenli yazılım geliştirme, işletim sistemleri ve veri tabanı tasarımının doğasını anlayabilme
Siber Güvenlik konularının yeni medya ortamındaki teknik, sosyal ve politik yönlerini yorumlayabilme ve açıklayabilme
Siber güvenliğin hem kamu hem de özel kuruluşlar için günümüzde hayati önemini bilimsel veriler ışığında tartışabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Siber Güvenliğe Giriş Anlatım
2 Literatür Tarama Yeni Medya Siber Güvenlik İlişkisi Anlatım
3 Literatür Tarama Kötü Amaçlı Yazılımlar, Web Saldırıları ve Karşı Tedbirler Anlatım
4 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Adli Bilişim ve Siber Suçlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Siber Saldırılar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Siber Saldırılara Karşı Koyma Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Literatür Tarama İşletim Sistemi ve Ağ Güvenliği Güvenliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama Bulut Bilişim, Veri tabanı, Veri ambarı Güvenliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Elektronik Ticaret ve Siber Güvenlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Kişisel Verilerin Korunması. Telif Hakları ve Siber Güvenlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Sosyal Mühendislik, Propoganda ve Toplumsal Etkileri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Literatür Tarama Sanal dünyalar, ağ toplumu, siberkültür Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Siber Savaş ve Siber Terörizm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Literatür Tarama, Yazılı ve Görsel Örneklerden Yararlanma Siber Savaş ve Siber Terörizm Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Çiftçi H. (2017). Her Yönüyle Siber Savaş. Ankara: TÜBİTAK
Özdemirci F., Torunlar M. (2018). Bilgi – Değişim – Siber Güvenlik – Bağımsızlık. Ankara: Bilgi Yönetimi Dergisi
Eren M. (2017). Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası. İstanbul: BETA Yayıncılık
Citizenfour (2014). Dir. Laura Poitras
Say, C. (2020). Yeni Dünya Yeni Ağ. Destek Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
1
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
1
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
2
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
5
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
2
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
0
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
1
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
1
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
2
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
3
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
1
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 40 40
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 30 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 153
Genel Toplam 153
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0