TR EN

ETKİLEŞİM TASARIMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM235 ETKİLEŞİM TASARIMI 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ABDULKADİR BÜYÜKBİNGÖL
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste öğrencilerin web yayıncılığı, mobil uygulama geliştirme, eğlence ve sanatsal performanslara uygulanabilecek etkileşim tasarımı dersinde öğrenciler hızlı prototip oluşturma, kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi tasarımı için prensipleri, kalıpları ve sürecini öğrenip uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.
İçerik: Etkileşim tasarımının temel kavramları, kullanıcı deneyimine yönelik uygulamalı çalışmalar, ürün tasarımında yaratıcı fikirlerin desteklenmesi konuları ders kapsamındadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kullanıcı odaklı ürün tasarımı ve içerik üretiminin temel kavramlarını öğrenebilmesi
Etkileşim tasarımının prensiplerini ve süreçlerini açıklayabilmesi
Etkileşim tasarımının anlam ve önemini idrak eden öğrenciler bunu yeni medya araçlarında uygulayabilmesi
Dijital pazarlama ve içerik üretimi gibi alanlara özgün tasarımlar ortaya koyabilmesi

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Literatür Tarama Tanışma ve Etkileşim Tasarımına Giriş Anlatım, Soru Cevap
2 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma İnsan - Bilgisayar Etkileşimi Anlatım, Soru Cevap, Örnekler Üzerinden Öğretme
3 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Etkileşim Tasarım Süreçleri Anlatım, Soru Cevap
4 Literatür Tarama Temel Tasarım Prensipleri Anlatım, Soru Cevap
5 Literatür Tarama Gestalt Algı Teorisi Anlatım, Soru Cevap
6 Literatür Tarama Bilişsel Psikoloji Anlatım, Soru Cevap
7 Literatür Tarama Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Anlatım, Soru Cevap, Örnekler Üzerinden Öğretme
8 - ARA SINAV -
9 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Mobil Ortamlarda Etkileşim Tasarımı Anlatım, Soru Cevap, Örnekler Üzerinden Öğretme
10 Literatür Tarama Kültürel Farklılıklar ve Etkileşim Tasarımı Anlatım, Soru Cevap
11 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Bilgisayar Destekli tasarımlarda Ergonomi faktörü Anlatım, Soru Cevap
12 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma, Program Kullanımı Etkili Kullanıcı arayüzü oluşturulması Anlatım, Soru Cevap, Örnekler Üzerinden Öğretme
13 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma, Program Kullanımı Etkileşim Tasarımı Prensipleri çerçevesinde web sayfası geliştirilmesi Anlatım, Soru Cevap, Örnekler Üzerinden Öğretme
14 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Etkileşim Tasarımında ölçme ve değerlendirme metodu olarak örnek bir deneysel gözlem uygulaması Anlatım, Soru Cevap, Örnekler Üzerinden Öğretme
15 Literatür Tarama, Görsel Kaynaklardan Yararlanma Sınav Öncesi Genel Konu Tekrarı Anlatım, Soru Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Hoober S., Berkman E. (2017). Designing Mobile Interfaces: Patterns for Interaction Design. O’Reilly Media
Rogers Y., Sharp H., Preece J. (2017). Interaction Design: Beyond Human – Computer Interaction. Copyright Material
Mukadder Çakır, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ütopya Yayınevi, 2014
Malcolm Barnard, Sanat Tasarım ve Görsel Kültür Ütopya Yayınevi, 2002

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
0
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
0
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
1
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
1
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
0
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
1
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
2
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
1
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
1
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
4
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
4
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 4 52
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 30 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 28 28
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 154
Genel Toplam 154
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0