TR EN

GÖRÜNTÜ VE SES KURGULAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
YEM332 GÖRÜNTÜ VE SES KURGULAMA 6 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Ders kapsamında film, reklam ve genel olarak video içerik üretimlerinde kullanılan ses ve görüntü kurgulanmasının öğretilmesi; Öğrenciye elde edilen ham ses ve görüntünün video edit programlarında işlenerek daha kullanılır hale getirme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriğini görüntü ve ses kurgulama programları, adobe premier, ses ve görüntü kurgu teorileri oluşturmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kurgunun temel kuramlarını listeleyebilme
Görüntü ve ses kurgu programlarını tanıma
Medya kuruluşlarının içeriklerini görüntü ve ses açısından eleştirebilme
Çekeceği görüntülerin görüntü ve ses kurgusunu gerçekleştirerek özgün içerikler yaratabilme

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ön Hazırlık Bulunmamaktadır Tanışma / Ders içeriği ve İşlenişi Hakkında Bilgilendirme Sözlü anlatım
2 Kaynaklardan okumalar Kavramsal Olarak Kurgu / Kurgu Aşamaları / Kurgu ile Montaj Farkı / Kurgucu Ne İş yapar? Teorik anlatım / Örnekler izleme
3 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kesme (Cut) Nedir? / Kesmenin Nedenleri-Anlamları-Türleri / Diğer Geçiş (Transition) Türleri Teorik anlatım / Örnekler izleme
4 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulamasına Giriş - I / Adobe Premiere Proje Oluşturma ve Arayüzü Tanıma Uygulamalı Anlatım
5 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulamasına Giriş - II / Adobe Premiere Temel Kurgu Komutları ve Araçları Uygulamalı Anlatım
6 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurguda Devamlılık / Görünmez Kesmeler - Kesmeyi Gizlemek Teorik Anlatım / Uygulamalı Anlatım
7 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurguda Teknik Sınırlılıklar ve Tercihler / Hareket - Yön - Aks Kurallarına Göre Kurgulama Teorik anlatım / Örnekler izleme
8 - ARA SINAV -
9 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulaması Örnek Çalışma - I / Verilen Ham Görüntüleri İzleme ve Kaba Kurgu Oluşturma Uygulamalı Anlatım
10 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulaması Örnek Çalışma - II / Kaba Kurgudan İnce Kurguya Geçiş Uygulamalı Anlatım
11 Kaynaklardan okumalar Kurguda Dramatik Faktörler ve Tercihler / Murch'ın Altı Kuralı / Bilgi ve Motivasyon Teorik anlatım / Örnekler izleme
12 Kaynaklardan okumalar Kurguda Ritm / Kompozisyon, Grafik ve Süre Bağlamında Ritm Kavramı Teorik anlatım / Örnekler izleme
13 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulaması Ses Kurgusu - I / Ses Kanallarının Kullanımı / Temel Ses Kontrolleri Uygulamalı Anlatım
14 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulaması Ses Kurgusu - II / Görüntü ve Ses Birilikteliği / Ses Köprüsü Oluşturma / J ve L Kesme Uygulamaları Örnekler izleme / Uygulamalı Anlatım
15 Verilen örnek filmler ve videoların izlenmesi Kurgu (Video Edit) Uygulamasında Proje Sonlandırma / Görüntünün Kilitlenmesi ve Export-Çıkış İşlemleri / Video Formatları-Codec Dosyaları Uygulamalı Anlatım
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

"Göz Kırparken" Murch, Walter; Jules Verne Yayınevi; 2019
"Filmin Dili: Kurgu" Toprak, Murat; Kalkedon Yayınevi; 2013
"FINE CUTS / The Art of European Film Editing" Crittenden, Roger; Focal Press; 2006

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihi, kitle iletişim araçları, iletişim kuramları ve öncü teorisyenleri sıralar.
1
2
İletişimin tarihsel, toplumsal ve kültürel türlerini listeler ve ilgili kavramları açıklar.
1
3
İletişim tarihi ve kuramlarının önemli noktalarını günlük yaşam pratikleri ve sosyal yaşam alanı üzerinden tanımlar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Geleneksel medya ile yeni medya ekonomi politikalarını karşılaştırır.
2
2
Sürekli güncellenen ve kendini yenileyen konularla dijital kültürü yorumlar.
2
3
Siber güvenlik konularının yeni medya alanındaki teknik, sosyo politik ve hukuksal yönlerini yorumlar.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim tarihinin, iletişim kuramlarının, geleneksel ve yeni medya mecralarının temel kavramlarını tanımlar.
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
CSS kodları ile web sayfası hazırlar.
1
2
Yeni medya ortamlarında yaratıcı içerik üretimi, görüntü ve ses kurgu yapıp programlama hakkında pratiğe yönelik temel öğrenimleriyle özgün çalışmalar ortaya koyar.
5
3
Kitle iletişim araçlarıyla topluma sunulan çalışmaların alt metinlerini ve yan anlamlarını analiz eder.
2
4
Nitel ve nicel unsurları kullanarak iletişim alanındaki çalışmalarla ilgili görüşlerini belirtir.
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İçerik üretimi ve kullanıcı deneyimi alanındaki ileri bilgileri sayesinde markaların, kurumsal firmaların, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarını yönetir.
4
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Yeni Medya alanında yazılmış yerli ve yabancı çalışmaları gözden geçirir ve alanına ait yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarır.
3
2
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyo-politik alana etkisini eleştirir.
1
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Farklı disiplinlerde karşısına çıkabilecek herhangi bir konuda bilimsel çalışmaları alanından ve farklı disiplinlerden insanlara aktaracak şekilde planlar.
1
2
Medyanın ürettiği içeriğin ne kadarının doğru ve yanlış olduğunu saptar.
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
“Yazılım” gibi günümüzü ve geleceği yönlendirmeye başlamış olan gelişmeleri takip edip farklı sektörlere yönelik çeşitli yazılım ürünleri üretir.
2
2
Büyük Veri işleme sistemlerinin yeni mimarilerini kullanarak tasarım yapar.
1
3
Yapay Zeka algoritmalarının işleyiş mantığını kavrayıp, medyaya ve dolaylı olarak topluma olabilecek muhtemel etkiler hakkında saptamalarda bulunur.
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 6 78
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 26 26
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 30 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 1 26 26
TOPLAM 32 0 204
Genel Toplam 204
Toplam İş Yükü / 25.5 8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0