TR EN

PSİKOLOJİ TARİHİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
PSI115 PSİKOLOJİ TARİHİ 1 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi ESRA SAVAŞ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı; psikolojinin gelişimini tarihsel bir süreç içerisinde incelemek ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavrama fırsatının sağlanmasıdır.
İçerik: Bu dersin içeriği; "1)Psikoloji tarihi çalışmaları 2)Psikoloji üzerindeki felsefi ve fizyolojik etkiler 3)Yapısalcılık 4)İşlevselcilik: Kuruluşu ve Gelişimi 5) Uygulamalı Psikoloji 6)Davranışçı Psikoloji 7)Gestalt psikolojisi 8)Psikanaliz 9)Psikolojide çağdaş düşünceler" konularından oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Psikoloji tarihini düşünce ekolleri açısından inceler.
Yeni oluşan psikolojik fikirleri ve ekolleri yorumlar.
Felsefe ve psikoloji arasındaki temel farklılaşmanın nedenlerini tartışır.
Psikolojinin temel kuramlarının temel varsayımlarının ortaya çıktığı dönemde dünyada gözlenen politik, ekonomik ve bilimsel akımların etkilerini yorumlar.
İnsan davranışları ve zihinsel süreçlerinin psikoloji tarihi içinde hangi yaklaşımlar ya da kuramlardan etkilenmiş olabileceği belirler.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Modern Psikolojinin Gelişimi ve Psikoloji Tarihi Çalışmaları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
2 Literatür okuma Psikoloji Üzerindeki Felsefi etkiler, Yeni Psikolojinin Felsefi Temellleri:Pozitivizm,Materyalizm ve Empirisizm Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
3 Literatür okuma Psikoloji Üzerindeki Fizyolojik Etkiler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
4 Literatür okuma Modern Psikolojinin Başlangıç Aşaması ve Kurucuları Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
5 Literatür okuma Yapısalcılık Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
6 Literatür okuma İşlevselcilik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
7 Literatür okuma İşlevselcilik Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
8 - ARA SINAV -
9 Literatür okuma Uygulamalı Psikoloji Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
10 Literatür okuma Davranışçılık:İlk Etkiler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
11 Literatür okuma Yeni Davranışçılık Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
12 Literatür okuma Gestalt Psikolojisi Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
13 Literatür okuma Psikanaliz Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
14 Literatür okuma Psikanalizin Türevleri ve Muhalifler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
15 Literatür okuma Psikolojide Çağdaş Düşünceler Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme,Demonstrasyon
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

SCHULTZ E., SCHULTZ D.P.,(2001). Modern Psikoloji Tarihi, kaknüs psikoloji.
HERGENHAHN, B.R. & HENLEY T. (2013). An Introduction to the History of Psychology. Watsworth Cengace Learning.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ve yardımcı disiplinlerle ilgili, en etkin metotları ve güncel bilgileri içeren bilgi kaynakları, uygulama araç –gereçlerini, üst düzeyde kullanır. (use) (Blooms 3)
4
2
Psikoloji alanında sorunları belirler ve çözüm üretir. (determine and solve) (Blooms 3)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Normal ve anormal davranışları ayırt eder. (Blooms 2)
1
2
Psikoloji araştırmalarını yorumlar ve rapor eder. (interpret- report) (Blooms 3)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji ile diğer sosyal bilimler arasındaki ilişlere dair bağlantılar kurar. (relate) (Blooms 4)
2
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikolojik testleri uygular. (apply) (Blooms 3)
0
2
Çağdaş Psikoloji Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecine entegre eder. (intagrate) (Blooms 6)
1
3
Psikoloji alanında çeşitli deneyler düzenler. (Conduct) (Blooms 6)
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda gerekli kurum ve bireylerle iş birliği yapar. (collabarate) (Blooms 6)
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanındaki gelişmeleri var olan bilgilerine entegre eder (intagrate) (Blooms 6)
5
2
İnsan davranışlarını bilimsel olarak analiz eder. (analyze) (Blooms 4)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alana dair edindiği bilgileri ve düşüncelerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder. (explain )(Blooms 2)
5
2
Psikoloji alanıyla ilgili sorunların bireysel, ulusal ve evrensel etkilerini dikkate alır (recognize) (Blooms 2)
5
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ve istatistik bilgisini çalışmalarına entegre eder. (intragrate) (Blooms 6)
0
2
Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeyi takip eder. (survey) (Blooms 4)
0
3
Psikoloji ile ilgili sosyal projeleri destekler. (Blooms 5)
2

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 7 91
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 25 25
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 20 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 31 0 180
Genel Toplam 180
Toplam İş Yükü / 25.5 7,1
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0