TR EN

MAKRO EKONOMİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF208 MAKRO EKONOMİ 4 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı Öğrencileri, ekonomik birimlerin karar verme mekanizmasını ve aynı zamanda makro ekonominin teorisi, yapısını, ekonomi politikalarının kavramlarını, işlevlerini, durumlarını ve çalışma politikalarını analiz ve değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Ulusal gelir ve hesaplama yöntemleri, işsizlik ve enflasyonun hesaplama yöntemleri, Ekonomik büyüme, keynesyen ekonomi, klasik ekonomi gibi konuları içermektedir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Makro ekonomideki temel kavramları ve varsayımları açıklar. (explain) (2)
Gsyh, Enflasyon oranı, İşsizlik, büyüme gibi gerekli makroekonomik göstergeleri tanımlar. (identfy) (2)
Toplam talep, toplam arz modelini kullanarak bir ekonominin denge seviyesi açıklar.(explain) (2)
Genişletici, daraltıcı politikalar dahil mali politikaları açıklar.(explain) (2)
Para Politikasının makro ekonomik teorilerin yapısındaki Gsyh ve faiz oranlarını nasıl etkilediğini örneklerle gösterir.(illustrate) (3)
Dışa açık ve dışa kapalı ekonomilerde milli gelir, para ve faiz gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.(analyze) (4)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders Kitabının İlgili Bölümü Makro Ekonomi nedir? Makro ekonomik kavramlar Anlatım, Soru Cevap
2 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ulusal Gelir tanımlamaya giriş: Çarpan Anlatım, Soru Cevap
3 Ders Kitabının İlgili Bölümü Talep Dengesi: Tüketim ve fiyatlar genel düzeyi Anlatım, Soru Cevap
4 Ders Kitabının İlgili Bölümü Arz Dengesi: Üretim ve Fiyatlar genel düzeyi I Anlatım, Soru Cevap
5 Ders Kitabının İlgili Bölümü Arz Dengesi: Üretim ve Fiyatlar genel düzeyi II Anlatım, Soru Cevap
6 Ders Kitabının İlgili Bölümü Denge yaklaşımları Anlatım, Soru Cevap
7 Ders Kitabının İlgili Bölümü Denge yaklaşımları Anlatım, Soru Cevap
8 - ARA SINAV -
9 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ücretler ve işsizliğin katılığı Anlatım, Soru Cevap
10 Ders Kitabının İlgili Bölümü Ücretler ve işsizliğin katılığı Anlatım, Soru Cevap
11 Ders Kitabının İlgili Bölümü Para Ve Maliye Politikası I Anlatım, Soru Cevap
12 Ders Kitabının İlgili Bölümü Para Ve Maliye Politikası II Anlatım, Soru Cevap
13 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tüketim Ve Tüketim Harcamaları I Anlatım, Soru Cevap
14 Ders Kitabının İlgili Bölümü Tüketim Ve Tüketim Harcamaları II Anlatım, Soru Cevap
15 Ders Kitabının İlgili Bölümü Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Problem Çözme Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Bocutoğlu, E.(2016). Makro İktisat. Ekin Basın Yayın
Dornbusch,R. Stanly Fischer, Richard Startz,(2011). Macroeconomics, 11 th Edition. McGraw. New York
Ünsal,E. (2015). Makro İktisat. Murat Yayınları.
https://courses.lumenlearning.com/macroeconomics/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
2
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
3
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
2
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
3
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
2
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
5
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 10 2 20
Ödev 7 2 14
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 8 32
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 8 16
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 52 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0