TR EN

TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF414 TÜRKİYE EKONOMİSİ 8 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Türkiye ekonomisinin temel özelliklerini ve güncel sorunlarını analiz etmek, bunun için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir bilgiye sahip olmak.
İçerik: Ders milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramları içerir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Türkiye Ekonomisi' ndeki gelişmeleri Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden günümüze kadar irdeler.
Devletçi sanayileşme döneminde ekonomide meydana gelen gelişmeler konusunda çalışır
Liberal politikalar ve ekonomik gelişmeler konusunda derinlemesine çalışır.
Genel ekonomik sorunlar ve Türkiye Ekonomisi'nin spesifik konularını analiz eder
Türkiye Ekonomisinde 1990'lı yıllar devletçi-liberal yaklaşım açısından sektörel bazda analiz eder.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Devrim ve Savaş Yılları: Cumhuriyet Öncesi Dönem Türkiye Ekonomisi (1908-1922) -
2 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden Yapılanma (1923-1929) -
3 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Korumacı ve Devletçi Sanayileşme (1930-1939) -
4 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk İktisat Politikaları (1940-1945) -
5 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Dünya Ekonomisi İle Eklemlenme Denemesi (1946-1953) -
6 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Tıkanma ve Yeniden Uyum Dönemi (1954-1961) -
7 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme Dönemi (1962-1976) -
8 - ARA SINAV -
9 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Bunalım Dönemi (1977-1979) -
10 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) -
11 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) 1980 Sonrası Dışa Açılma Süreci (1980-1988) -
12 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) -
13 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Uluslararası Finans Kapitali ve Türkiye Ekonomisi (1989-2007) -
14 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Uluslararası Kriz ve Türkiye Ekonomisi (2008-2012) -
15 Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012) Güncel Ekonomik Sorunlar -
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Korkut BORATAV, Türkiye İktisadi Tarihi 1908-2009, (Ankara: İmge Yayınevi, 2012)
Şeref GÖZÜBÜYÜK, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Yayınevi, Ankara, 2010.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
4
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
4
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
3
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
5
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
5
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
5
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
3

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 13 2 26
Ödev 8 2 16
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 3 12 36
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 3 10 30
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 56 0 178
Genel Toplam 178
Toplam İş Yükü / 25.5 7
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0