TR EN

GENEL İŞLETME DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
EKF221 GENEL İŞLETME 3 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. BÜLENT EŞİYOK
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi Dr.Öğr.Üyesi MELDA KEÇECİ
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye, İşletme fonksiyonlarını, sorumluluklarını ve genel unsurları ile işleyişini, kurumsal sosyal sorumluluk ve etik değerler perspektifinde değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
İçerik: Bir işletmenin temel fonksiyonlarından strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Bir işletmenin rolünü ve temel fonksiyonlarını açıklar. (explain) (2)
Sürdürebilirlik çerçevesinde şirketlerin sosyal sorumluluklarının ve iç ve dış paydaşların çıkarlarını yorumlar.(interpret) (4)
Bir şirketin güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini ve büyüme stratejilerini açıklar.(explain) (2)
İşletme fonksiyonlarının (strateji, pazarlama, insan kaynakları, finans) rollerini ve sorumluluklarını özetler. (summarize) (2)

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap Bölümü Okuma Genel İşletmeye Giriş ve Temel Kavramlar-1 Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
2 Kitap Bölümü Okuma Genel İşletmeye Giriş ve Temel Kavramlar-2 Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
3 Kitap Bölümü Okuma İşletme Türleri Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
4 Kitap Bölümü Okuma İşletmelerde Kuruluş Kararı ve Kuruluş Yeri Seçimi Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
5 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Yönetim Fonksiyonu - 1 Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
6 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Yönetim Fonksiyonu - 2 Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
7 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin İnsan Kaynağı Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
8 - ARA SINAV -
9 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Muhasebe Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme
10 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Finans Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
11 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Üretim Fonksiyonu Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
12 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu_1 Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
13 Kitap Bölümü Okuma İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu_2 Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
14 Kitap Bölümü Okuma İşletme Yönetiminde Etik ve Sosyal Sorumluluk Anlatım, Soru Cevap, İnceleme, Problem Çözme Yöntemi
15 Kitap Bölümü Okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, İnceleme,
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Mirze, K., (2019). İşletme, Literatür Yayıncılık, 6. Basım, İstanbul.
Çetin, C., Arslan, L., (2019), Temel İşletmecilik, Beta Basım, 9. Baskı, İstanbul
Gümüş, İ. (2017). Genel İşletme, İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
1
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
1
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
1
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
1
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
1
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
1
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
1
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
1
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
4

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 20 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 14 14
Kısa Sınav 10 1 10
Kısa Sınav Hazırlığı 10 2 20
TOPLAM 52 0 150
Genel Toplam 150
Toplam İş Yükü / 25.5 5,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0