TR EN

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
SKY320 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ASLIHAN GÜZİN SELÇUK

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu derste kamu yönetiminde sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı ile kalite yönetim sistemini değerlendirme ve bu anlayışın uygulamaya kazandırılması için gerekli yaklaşım, yöntem ve uygulamaların tanınması ve kapsamını organize etme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu dersin içeriğini, kalite kavramı ve gelişimi, küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları, kalite yönetim sistemleri amaç ve ilkeleri, Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri, Toplam kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar, Toplam kalite yönetimi uygulamaları, süreç yönetimi, Kamu örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri ve Türkiye’de ve dünyada toplam kalite yönetimi konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Kalite yönetimi ile ilgili tanım ve kavramları açıklar.
Kalite süreçleri arasındaki ilişkileri yorumlar ve ayırt eder.
Toplam kalite yönetimi ile klasik yönetim anlayışlarını karşılaştırır.
Kalite yönetim sistemleri sürecinin doğuşundan itibaren kamu yönetime etkilerini analiz eder.
Kamu yönetimi alanındaki sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı ile toplam kalite yönetim sistemini değerlendirir.
Dünyada ve Türkiye’deki toplam kalite yönetimi uygulamalarını tartışır.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Dersin tanıtılması, Dersin içeriği ile ilgili genel olarak bilgilendirme ve kaynak tanıtımı Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Küresel rekabet, örgütler, yönetim ve yeni yönetim paradigmaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Kalite kavramı ve toplam kalite Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Toplam kalitenin öncüleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Toplam kalite yönetiminin doğuşu, ilkeleri ve araçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Müşteri beklentilerini anlamak: yöntemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Örgüt kültürü ve kalite, Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Takım çalışması ve kalite Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Kalite ve liderlik Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Kalite ve stratejik planlama Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Kalite ve maliyet ilişkisi Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Kalite iyileştirme araçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
14 Kitap okuma Kalite standartları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Değerlendirme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma, İnceleme, Grup Çalışması Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Efil İ. (2010). Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Dora Yayınevi.
Küçük, O. (2016). Toplam Kalite Yönetimi - Sınırsız İyileşme EFQM Mükemmellik Modeli. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Pyzdek, T. and Keller, P. (2013). The Handbook for Quality Management. Mc GrawHill.
Perşkircioğlu. N.,(1999). Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları. MPM Yayın No: 620.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 4 5 20
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 2 5 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 49 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0