TR EN

ÇİNCE III DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
TUR419 ÇİNCE III 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Turkish
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÖMER GÜRKAN
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin sözcük dağarcıklarının, okuma anlama ve Çince’den Türkçe’ye çeviri becerilerinin geliştirilmesidir.
İçerik: Dersin içeriği; öğrencilerin seviyelerine uygun çeşitli metinlerin incelenmesi ve Çince’den Türkçeye çevrilmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Çeviri yaparken kültürel, tarihi, felsefi, edebi, sosyal, ekonomik, güncel konular hakkında bilgiler edinir.
Çinceden Türkçeye çeviri yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenir.
Sözcük dağarcığı gelişir.
Sık kullanılan Çince deyim, özdeyişleri öğrenir.
Okuduğunu anlaması, bunları Türkçe olarak ifade etmesi gelişir.
Yazı diline hakim olunur.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Okuma, Kelime Çalışması "Nezaket ve Görgü Kuralları" 1.Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
2 Okuma, Kelime Çalışması "Nezaket ve Görgü Kuralları" 2. ve 3. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
3 Okuma, Kelime Çalışması "Nezaket ve Görgü Kuralları" 4.Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
4 Okuma, Kelime Çalışması "Gündemdeki Konular" 1.Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
5 Okuma, Kelime Çalışması "Gündemdeki Konular" 2. ve 3. Metinlerin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
6 Okuma, Kelime Çalışması "Gündemdeki Konular" 4. Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
7 Okuma, Kelime Çalışması "Alçak Gönüllülük ve Saygı" 1. ve 2. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
8 - ARA SINAV -
9 Okuma, Kelime Çalışması Ders tekrarı Soru Yanıt
10 Okuma, Kelime Çalışması "Alçak Gönüllülük ve Saygı" 3.,4. ve 5. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
11 Okuma, Kelime Çalışması "İnsanlar ve İlişkiler" 1. ve 2. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
12 Okuma, Kelime Çalışması "İnsanlar ve İlişkiler" 3. ve 4. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
13 Okuma, Kelime Çalışması "Ketum İnsanlar" 1. ve 2. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
14 Okuma, Kelime Çalışması "Ketum İnsanlar" 3. ve 4. Metinler, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
15 Okuma, Kelime Çalışması "Özsaygı" 1. Metin, yeni kelimelerin verilmesi, metnin okunup işlenmesi. Anlatım; Soru Yanıt
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Xiaolu, W., Chaohui, C., Hanyu Tan Wenhua, S. (2009). Beijing Yuyan Daxue.
Jiantang, H., Wenhua, Z. (2004). Beijing Yuyan Daxue.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, İdari ve Beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları tanımlar. (define ) ( bloom 1 )
2
İktisadi ortamı ve firmaların genel sürdürülebilirliğini değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi ve Finansın ilke ve kavramlarını diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (relate) (bloom 4)
2
Ekonomi ve Finansla ilgili ilke, kavram, yöntem ve teorileri tanımlar. (define) ( bloom 1)
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili grafikleri ve tabloları yorumlar. (interpret) (bloom 2)
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomik sistemin olgu ve dinamiklerini kullanarak doğrudan veya dolaylı etkisi olan iktisat politikalarının teorik modellerini değerlendirir.(evaluate) ( (bloom 4)
2
Ekonomik ve finansal raporları analiz eder. (analyz) ( (bloom 4)
3
İktisadi ve finansal sorunların çözümünde Temel matematik, istatistik ve ekonometrik yöntem ve araçları kullanır.( use) (bloom 3)
4
Ekonomi ve Finans alanına ilişkin kurumsal bilgileri kullanarak güncel ekonomik, siyasi ve sosyal olayların işleyişini yorumlar. (interpret) (bloom 2)
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İnsani ve sosyal açıdan etik değerlere bağlı ekonomik ve finansal faaliyetler düzenler. (organize) (bloom 4)
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve Uluslararası ekonomik, politik, sosyal, finansal ve kalkınma sorunlarına eleştirel bakış açısı geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ekonomi, siyasi ve sosyal gündemi takip ederek kendini geliştirir. (improve) (bloom 6)
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Makro ve Mikro Ekonomik ve değişkenlerin yapısı ve özelliklerinden yararlanarak güncel konu ve sorunları yorumlayarak analiz eder. (analyze) (bloom4)
2
Genel iktisadi sistemin ve kamu politikalarının etkililiğini ve bunların piyasalar ve temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirir.(evaluate) (bloom 4)
3
İlgili ekonomik değişkenler arasındaki neden ve sonuç ilişkilerini analiz eder. (analyze) (bloom4)
4
Faiz ve döviz kurlarında beklenen eğilimleri ve portföy analizlerini genel finansal sistem çerçevesinde değerlendirir. (evaluate) (bloom 4)

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 2 28
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 6 5 30
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 5 25
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 127
Genel Toplam 127
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0