TR EN

FILM AND IDENTITY DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ELL325 FILM AND IDENTITY 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: This course aims to explore the ways through which the issue of identity is constructed in a motion picture. Students will be introduced some basic concepts and issues in the study of the film and representation of identity along with an introduction to selected cinematic movements; thus it is aimed to develop an understanding of film analysis and diversity of ethnicity.
İçerik: This course is designed to look at how cultural identities are being expressed and negotiated through films, so it covers the most influential film movement of the time period, representation of ideology, power and identity in film art along with the writings and manifestos by Latin American artists/ filmmakers that specifically deal with questions related to cinema and its connection to culture and politics in any society and how racism, colonialism and imperialism find articulation.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

identify the grammar of film language.
explain the major movements in world cinema.
criticise and develop arguments about films on identity.
evaluate film as an aesthetic art form by outlining its social, political and cultural background.
interpret the representation of ideology, power and identity in film art.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 - Introduction to the Course Goals, Assignments, Schedule, Criteria, Policies Lecture
2 Reading the Material Assigned “ The Cabinet of Dr. Caligari” directed by Robert Wiene, 1920, 1h 20m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
3 Reading the Material Assigned “Bicycle Thieves” directed by Vittorio de Sica, 1948, 1h 33m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
4 Reading the Material Assigned “Masculin Feminin” directed by Jean-Luc Godard, 1966, 1h 43m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
5 Reading the Material Assigned “The Third Man” directed by Carol Reed, 1949, 1h 33m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
6 Reading the Material Assigned “Strangers on a Train” directed by Alfred Hitchcock, 1951, 1h 41m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
7 Reading the Material Assigned “Daisies” directed by Vera Chytilova, 1966, 1h 14m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
8 - ARA SINAV -
9 Reading the Material Assigned “Black Girl” directed by Ousmane Sembene, 1966, 1h 5m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
10 Reading the Material Assigned “Barravento” directed by Glauber Rocha, 1962, 1h 18m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
11 Reading the Material Assigned “Xala “ directed by Ousmane Sembene, 1975, 2h 3m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
12 Reading the Material Assigned “Cache” directed by Michael Haneke, 2005, 1h 57m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
13 Reading the Material Assigned “Soy Cuba” directed by Michail Kalatozov, 1964, 1h 48m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
14 Reading the Material Assigned “Cabaret” directed by Bob Fosse, 1972, 2h 4m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
15 Reading the Material Assigned “Alien” directed by Ridley Scott, 1979, 1h 56m Lecture & Discussion & Inquiry-based Learning
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Broadwell,D.Thompson,K.(2012). Film art: an introduction.New York: The McGraw-Hill Companies.
Sigfried, K.(1947). From Caligari to Hitler: a psychological history of the German film. Princeton: Princeton University Press.
Stubbs,C J.(1975, April). Bicycle thieves. The Journal Of Aesthetic Education, 9(2), 50-61.
Benjamin, W. (1969) Illumination. New York: Schocken Books.
Mulvey, L. (1975, October). Visual pleasure and narrative cinema. Screen, volume 16(3), 6-18.
Espinosa, G. (1969, December). For an imperfect cinema. Jump Cut: A Review Of Contemporary Media(20) 24-26.
Sontag, S. (1975). Fascinating fascism: 6 February 1975, http://www.nybooks.com/articles/archives/1975/feb/06/fascinating-fascism/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 3 39
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 2 10 20
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 15 15
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 33 0 128
Genel Toplam 128
Toplam İş Yükü / 25.5 5
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0