TR EN

ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
ITR403 ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT 5 3 3 5

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi KEMAL ERKİŞİ

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersle öğrencilere büyüme teorisinin tarihsel gelişiminin dönemin özelliklerine göre sınıflandırılarak öğretilmesi ve iktisadi büyüme ile kalkınma arasındaki farkların saptanması ile toplumsal düzeyde uygulanan kalkınma politikalarının farklı hedefleme yöntemlerinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Dersin içeriği, ekonomik büyümenin temelleri, Harrod-Domar büyüme modeli, Solow modeli, beşeri sermayeye dayalı büyüme, AK modeli, Romer modelinde büyüme, heterodoks büyüme modelleri, ekonomik kalkınmanın temel kavramları, yoksulluk, yoksulluğun hesaplanma yöntemleri, gelir eşitsizliği, gelir eşitsizliğinin hesaplanma yöntemleri, ve kalkınma politikaları konularını kapsamaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Ekonomik büyüme teorisinin gelişimini dönemlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak listeler
Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmayı üç farklı özelliği üzerinden birbiriyle karşılaştırır
Kamuya uygulanacak kalkınma politikası uygulamalarında kullanılan farklı hedefleme yöntemlerini örnekler üzerinden sıralar
Yoksulluk sınırına olan uzaklık ve gelir veri iken yoksulluk endeksini hesaplar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Ekonomik Büyümenin Temelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Harrod-Domar Büyüme Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Solow Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Beşeri Sermayeye Dayalı Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma AK Modeli Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Romer Modelinde Büyüme Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Heterodoks Büyüme Modelleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Ekonomik Kalkınmanın Temel Kavramları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Yoksulluk Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Yoksulluğun Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Gelir Eşitsizliği Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Gelir Eşitsizliğinin Hesaplanma Yöntemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Kalkınma Politikaları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Kitap okuma Genel Tekrar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Acemoglu, D. (2011). Introduction to Modern Economic Growth. New Jersey, United States: Princeton University Press.
Jones, C. and Vollrath, D. (2013). Introduction to Economic Growth. New York, United States: WW Norton & Co.
Schumpeter, J. A. (1983). Theory of Economic Development. Somerset, United Kingdom: Taylor & Francis Inc.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 50
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 2 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 2 26
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 7 5 35
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 5 4 20
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 41 0 125
Genel Toplam 125
Toplam İş Yükü / 25.5 4,9
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 5,0