TR EN

CORPORATE ACCOUNTING DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS323 CORPORATE ACCOUNTING 5 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Canlı (Online)
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KOÇYİĞİT
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. KÜRŞAT YALÇİNER

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Şirketler hakkında genel açıklamaların, Türk mevzuatında şirketlere ilişkin düzenlemelerin, şirket türlerinin ve şirketlere ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi konularının öğretilerek öğrencilerin farklı türdeki şirketlerin muhasebesel ve finansal işlemlerini analiz etmelerini ve karşılaştırmalarını sağlamaktır.
İçerik: Uzun vadeli yükümlülükler için muhasebeleştirme, borç ve özsermaye yatırımları, leasing, emeklilik fonları ve diğer emeklilik sonrası yan hakları, gelir vergisi dağılımı ve özsermaye; nakit akımı tablosu konuları dersin ana içeriğini oluşturur.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Şirket türleri ve faaliyetlerini tanımlar
Şirketlerin kuruluş işlemlerini, kar-zarar dağıtımı, sermaye arttırma-azaltma, şirket tasfiye işlemlerini bilir
Şirketlerle ilgili muhasebe kayıtlarını kullanır
Farklı işletme birleşmelerini karşılaştırır
Şerefiye konusunda ortaya çıkan muhasebe sorunlarını analiz eder
Farklı şirket türlerinin farklı vergi avantajlarını özetler

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Şirketlere ilişkin temel kavramlar, şirket kavramının unsurları, şirketleşmenin amaçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Adi şirketlere ilişkin genel bilgiler, adi şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Kolektif şirketlere ilişkin genel bilgiler, kolektif şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Komandit şirketlere ilişkin genel bilgiler, komandit şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Limited şirketlere ilişkin genel bilgiler, limited şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Anonim şirketlere ilişkin genel bilgiler, anonim şirketlerde kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ve tahvil çıkarma işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Anonim şirketlerde kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Holdinglere ilişkin genel bilgiler, holdinglerde kuruluş işlemleri, holding türleri ile holdingleşmenin amaçları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Holdinglere ilişkin özellik arzeden işlemler ve giderlerin dağıtılması işlemleri, Holdinglerde kar dağıtımı işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma Holding şirketlerde konsolide mali tabloların hazırlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma Döviz büfelerine ilişkin genel bilgiler, döviz büfelerinin kuruluş işlemleri ile, özellik arzeden işlemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Faktoring şirketlere ilişkin genel bilgiler, faktoring şirketlerinin kuruluş işlemleri ile, özellik arzeden işlemler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Kooperatiflere ilişkin genel bilgiler, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, gelir gider farkının dağıtımı ve tasfiye işlemleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Derste çözülen örneklerin gözden geçirilmesi Örnek soruların çözümü Soru çözümlerinin uygulanması ve açıklanması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Rajasekaran, V., Lalitha, R. (2011), Corporate Accounting, Pearson India
Erdoğan, N. (1997). Şirketler Muhasebesi. Baskı, Atilla Yayıncılık Kitabevi, Ankara.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
4
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
1
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
5
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
1
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
1
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
0
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
1
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
3
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
0
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0