TR EN

MANAGERIAL ACCOUNTING DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS325 MANAGERIAL ACCOUNTING 5 3 3 8

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Dersin amaçları, Muhasebe bilgilerinin işletme faaliyetlerine ilişkin yönetim kararlarında kullanılması için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmektir.
İçerik: Dersin içeriği, Maliyet kavramı ve sınıflandırılması, Maliyetlerin davranışı, analizi ve kullanımı, Maliyet-hacim-kar ilişkileri, kar planlaması; Karar almada geçerli maliyetler; Fiyatlama kararları; işletme bütçelerinden oluşmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Muhasebe ve yönetim ilişkisini tanımlar
Karar ile maliyeti ilişkilendirir.
Kar hacmi ve maliyet analizini uygular
İşletme bütçesini yorumlar.
Fiyatlandırma yöntemini açıklar

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Kitap okuma Yönetim Muhasebesinin niteliği, işletmedeki yeri ve işlevleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
2 Kitap okuma Maliyet hacim ilişkileri, iş hacmi ile ilişkiler yönünden giderler, maliyet fonksiyonları Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
3 Kitap okuma Maliyet hacim ilişkilerinin saptanmasında kullanılan yöntemler; Analitik yöntem, Muhasebe yöntemi, matematik ve istatistik teknikler Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
4 Kitap okuma Maliyet hacim kar analizleri, kar fonksiyonu, kar fonksiyonunun kullanım alanları, başabaş ve hacim kar grafikleri Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
5 Kitap okuma Başabaş ve hacim kar grafikler,kar fonksiyonundaki parametre değişimleri, maliyet hacim analizlerinin dayandığı varsayımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
6 Kitap okuma Maliyet hacim kar analizlerinin yönetim kararlarında uygulanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
7 Kitap okuma Birden fazla mamül üretiminde maliyet hacim kar analizleri, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
8 - ARA SINAV -
9 Kitap okuma Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
10 Kitap okuma Standart maliyet ve sapma analizleri, standart maliyet yönteminin niteliği, uygulanması, standart maliyet sapmalarının analizi, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
11 Kitap okuma İşletme bütçeleri, bütçenin niteliği, bütçelemenin genel esasları, bütçelerin hazırlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
12 Kitap okuma İşletme bütçeleri, bütçenin niteliği, bütçelemenin genel esasları, bütçelerin hazırlanması Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
13 Kitap okuma Stok planlaması ve kontrolü, Stoklar ve stokları belirleyen etkenler, stok kalemleri itibariyle planlama, stokları azaltmaya yönelik yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
14 Kitap okuma Stok planlaması ve kontrolü, Stoklar ve stokları belirleyen etkenler, stok kalemleri itibariyle planlama, stokları azaltmaya yönelik yaklaşımlar Anlatım, Soru Cevap, Tartışma Yöntemi
15 Derste çözülen örneklerin gözden geçirilmesi Yönetim kararlarında geçerli maliyet analizlerinin çözümlenmesi Soru çözümlerinin uygulanması ve açıklanması
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Büyükmirza, H. K. (2014). Maliyet ve yönetim muhasebesi: tekdüzen'e uygun bir sistem yaklaşımı. Gazi Kitabevi.
Civelek, M., Özkan, A. (2016), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık, 8. Basım, Ankara
Garrison, R. H, Noreen, E. W., Brewer, P. C., (2015), Managerial Accounting, McGraw-Hill, Fifteen Edition
https://jafas.org/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
Ara Sınav (Vize) 1 30
Ödev Değerlendirme 1 10
Kısa Sınav 1 10
DÖNEM SONU- Sınavı (Final) 1 50
TOPLAM 4 100
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
4
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
2
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
1
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
5
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
4
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
2
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
2
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
1
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
1
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
0

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 3 6
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 2 28
Ödev 14 3 42
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 12 12
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 200
Genel Toplam 200
Toplam İş Yükü / 25.5 7,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 8,0