TR EN

INTERNATIONAL FINANCE DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BUS409 INTERNATIONAL FINANCE 7 3 3 7

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : İngilizce
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli Yüz-Yüze Eğitim
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET SELÇUK USLU
Dersin Veren Hoca/Hocalar Dr.Öğr.Üyesi ARMAĞAN CANAN

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, uluslararası finans piyasalarında etkili olan tüm faktörlerin açıklanması ve anlatımıyla öğrencilere uluslararası finans piyasalarındaki hareketleri analiz etme kabiliyeti kazandırmaktır.
İçerik: Dersin içeriği, uluslararası Finans İle İlgili Kavramlar, Uluslararası Ödemeler Sistemi ve Uluslararası Portföy Yönetiminin Düzenlenmesidir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası Finans Terminolojisini, Temel Kavramlarını ve Prensiplerini Açıklar.
Uluslararası Finans Sistemlerini Tanımlar.
Uluslararası Portföy Yönetimi Kavramlarını açıklar
Döviz Piyasalarının İşleyişini Analiz Eder
Döviz Kurunun Önemini Analiz Eder

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Vaka Analizi Uluslararası Finansa Giriş ve Ödemeler Bilançosu Anlatım ve Tartışma
2 Vaka Analizi Uluslararası Ödemeler Sistemi Anlatım ve Tartışma
3 Vaka Analizi Döviz Piyasalarının İşleyişi Anlatım ve Tartışma
4 Vaka Analizi Döviz Kurları ve Uluslararası Pariteler Anlatım ve Tartışma
5 Vaka Analizi Döviz Kurlarının Tahmini ile Faiz ve Döviz Riskine Karşı SWAP İşlemleri Anlatım ve Tartışma
6 Vaka Analizi Döviz Kuru Riskine Karşı Döviz Opsiyonları Anlatım ve Tartışma
7 Vaka Analizi Döviz Kuru Riskine Karşı Vadeli Döviz Sözleşmeleri Anlatım ve Tartışma
8 - ARA SINAV -
9 Vaka Analizi Kur Etkisine Açıklık ve Ekonomik Etkinin Yönetimi Anlatım ve Tartışma
10 Vaka Analizi İşlem Etkisi ve Yönetimi, Muhasebe Etkisi ve Yönetimi Anlatım ve Tartışma
11 Vaka Analizi Uluslararası Sermaye Bütçelemesi ve Sermaye Maliyeti Anlatım ve Tartışma
12 Vaka Analizi Uluslararası Çalışma Sermayesi Yönetimi Anlatım ve Tartışma
13 Vaka Analizi Uluslararası Portföy Yönetimi Anlatım ve Tartışma
14 Vaka Analizi Uluslararası Piyasalar ve Uluslararası Bankacılık I Anlatım ve Tartışma
15 Vaka Analizi Uluslararası Piyasalar ve Uluslararası Bankacılık II Anlatım ve Tartışma
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Doğukanlı, H., (2015). Uluslararası Finans. Karahan Kitabevi.
Baker, J. C. (1998). International finance: management, markets, and institutions. Prentice Hall.
Moffett, M. H., & Barrett, M. E. (2001). Cases in international finance. Addison Wesley.
Yurttadur, M., (2017). KOBİ Yönetimi ve Büyüme. Beta Yayınları.
https://internationalfinance.com/

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme biliminin temel ve alt alanlarının kuramlarını, kavramlarını ve ilkelerini tanımlar.
5
2
Güncel bilimsel kaynaklara dayanarak işletme fonksiyonlarını ve süreçlerini açıklar.
5
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Uluslararası düzeyde geçerliliği olan işletmecilik olgularını diğer sosyal bilimlerin kuramları ve kavramları ile ilişkilendirir.
4
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanındaki güncel olay ve olguları, edindiği ileri düzey bilgi ve becerilere dayanarak analitik ve sistematik olarak bütüncül bir bakış açısıyla açıklar.
5
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilik alanında edindiği kuramsal ve olgusal bilgilerini mesleki uygulamalarda kullanır.
4
2
İş hayatında, bireysel ve örgütsel düzeyde karşılaşılan problemleri çözümler.
5
3
Karmaşık işletme problemleri karşısında bilgisayar programları SPSS, R, Excel, Stata gibi) etkin bir şekilde kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak araştırmalar ve çalışmalar planlar.
3
2
Örgüt hedeflerine ve amaçlarına yönelik faaliyetleri, bağımsız olarak düzenler.
3
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgular.
3
2
Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyerek; bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmeler ışığında mevcut bilgi ve becerilerini geliştirir.
0
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletmecilikle ilgili konularda bilgilerini, düşüncelerini ve çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3
2
İşletme uygulamaları için gerekli bilişim ve iletişim teknoloji yazılımlarını ve donanımlarını kullanır.
0
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İşletme alanında verilerin toplanması, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak uygulamalar yapar.
2
2
Sosyal haklar, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik kavramlarını iş hayatında karşılaştığı durumlarla ilişkilendirebilir.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 14 3 42
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 2 6 12
Laboratuar 0 0 0
Okuma 14 1 14
Ödev 14 2 28
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 14 1 14
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 76 0 174
Genel Toplam 174
Toplam İş Yükü / 25.5 6,8
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 7,0