TR EN

RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
RTS114 RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI 2 3 3 6

DERS BİLGİLERİ

Dersin Öğretim Dili : Türkçe
Dersin Düzeyi LİSANS, TYY: + 6.Düzey, EQF-LLL: 6.Düzey, QF-EHEA: 1.Düzey
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NİSA GÜLENER YILDIRIM
Dersi Veren Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi
Ders Ön Koşulu Yok

AMAÇ VE İÇERİK

Amaç: Bu dersin amacı, radyo ve televizyon yayıncılığının tarihinden başlayarak, yayıncılığın özelliklerini, işlevlerini ortaya koymak, radyo ve televizyondaki program türlerini inceleyerek öğrencilere radyo-televizyon yayıncılığı hakkında temel bilgileri aktarmaktır.
İçerik: Bu derste, radyo ve televizyon yayıncılığının tarihinden başlayarak günümüze kadar gelen yayıncılık süreci, gelişen teknoloji ve yasal düzenlemeler çerçevesinde incelenecektir.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

İletişim ve kitle iletişim kavramlarını tanımlar.
İletişim ve kitle iletişimi farklılıklarını açıklar.
Kitle iletşim aracı olarak radyo ve televizyonun özelliklerinden en az 5 tanesini listeleyebilir.
Radyo ve televizyon yayıncılığının dünyada ve Türkiye’deki gelişimini inceleyebilir.
Yayın kuruluşlarının yönetim biçimlerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilir.
Dünyada ve Türkiye'deki yayın türleri örneklerini karşılaştırabilir.

HAFTALIK DERS KONULARI VE ÖNGÖRÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Ön Hazırlık Konular Yöntem
1 Ders İzlencesinin Tanıtılması ve Giriş İletişim ve kitle iletişimi kavramlarına genel bakış Anlatım
2 İnternet ve Literatür Tarama Kitle iletişim araçları Anlatım
3 İnternet ve Literatür Tarama Radyo yayınlarının tarihçesi ve gelişimi Anlatım
4 İnternet ve Literatür Tarama Televizyon yayınlarının tarihçesi ve gelişimi Anlatım
5 İnternet ve Literatür Tarama Kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyonun özellikleri Anlatım
6 İnternet ve Literatür Tarama Kitle iletişim aracı olarak radyo ve televizyonun işlevleri Anlatım
7 İnternet ve Literatür Tarama Örnek İnceleme Yayın türleri Anlatım, Örnekler üzerinden soru-cevap
8 - ARA SINAV -
9 İnternet ve Literatür Tarama Örnek İnceleme Yayın türleri Anlatım, Örnekler üzerinden soru-cevap
10 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yönetim biçimlerine bakış, devlet, hükümet, özel girişimci yayın sistemleri Anlatım, Soru-Cevap
11 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Yayıncılık sistemlerinin özellikleri Anlatım, Soru-Cevap
12 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Radyo ve televizyon yayınları ile ilgili yasal düzenlemeler Anlatım, Soru-Cevap
13 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Radyo televizyon yayınları ve izler kitle Anlatım, Soru-Cevap
14 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişimi Anlatım, Soru-Cevap
15 Konuyla ilgili kitap bölümü okuma Türkiye’de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişimi Anlatım, Soru-Cevap
16 - FİNAL -
17 - FİNAL -

KAYNAKLAR

Aziz, A. (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Giriş. İstanbul: Hiperlink Yayınları
Bay, N. (2007). Radyo Televizyon Yayıncılığı. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yay.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yarıyıl İçi Yapılan Çalışmaların Ölçme ve Değerlendirmesi Etkinlik Sayısı Katkı Yüzdesi Açıklama
(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5

DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARINA KATKISI

BİLGİ
Kuramsal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İktisadi, idari ve beşeri bilimlerle ilgili temel kavramları açıklar.
2
2
Radyo Televizyon ve Sinema alanı ile ilgili edindiği bilgilerle temel iletişim kuramlarını kapsamlı bir şekilde özetler.
5
3
İletişim alanı ile ilgili güncel bilgileri iletişim kuramları ile ilişki kurup açıklar.
4
BİLGİ
Olgusal
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki bilgi ve olguları temel düzeyde tanıdığı hukuk, felsefe, iktisat, siyaset ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkilendirir.
2
2
Radyo, televizyon ve sinema endüstrilerinin yapısını ve işleyişini açıklar ve bu bilgileri mesleki hayatında kullanır.
3
BECERİLER
Bilişsel
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanında yayımlanmış veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak literatür taraması yapar ve sonuçlarını çalışmalarında kullanır.
3
2
Uluslararası medya yapılanmalarını karşılaştırma yaparak analiz eder ve kendi toplumuna uygun olan medya yapılanmasını seçer.
4
BECERİLER
Uygulamalı
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal olayları, medya pratikleri çerçevesinden analiz ve değerlendirme yapar.
2
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Medya yönetimi ve organizasyonu konusunda edindiği bilgileri, meslek hayatında uygular.
1
2
Mesleki uygulamalar ve üretimde herhangi bir problemde bireysel veya ekip olarak çözüm önerileri sunar.
1
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
İletişim alanındaki gelişmeleri, alanla ilgili çalışmaları ve kitle iletişim araçlarını takip eder ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla tartışır.
4
2
Medyanın ekonomik, siyasi ve sosyolojik boyutlarını eleştirel süzgeçten geçirerek yorumlar.
3
3
Evrensel hukuk normlarını tanıyıp, iletişim alanındaki mevcut yapıları iletişim hukuku ve iletişim etiği bağlamında değerlendirir ve bu kazanımları hayat boyu uygular.
3
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanı ile ilgili yabancı dilde kaynak taraması yapar. Dünya sineması, televizyon sektörü ve yeni medya mecralarını takip eder ve ilgili platformlarda tartışır.
2
2
Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşen film festivali, medya organizasyonları ve iletişim sempozyumları gibi platformlarda iletişim becerilerini kullanarak sunum yapar.
1
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
Program Yeterlilikleri/Çıktıları Katkı Düzeyi
0 1 2 3 4 5
1
Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel, sosyal ve etik değerleri savunur.
4
2
Sinema tarihi, senaryo, kurgu, ses ve görüntü teknikleri bilgilerini kullanır ve kısa veya uzun metraj film aşamalarını tasarlar.
1

DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri İş Yükü
Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri Etkinlik(hafta sayısı) Süresi(saat sayısı) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Derse Ön Hazırlık ve Ders Sonrası Pekiştirme 13 5 65
Arazi Çalışması 0 0 0
Grup Çalışması / Ödevi 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Okuma 6 6 36
Ödev 0 0 0
Proje Hazırlama 0 0 0
Seminer 0 0 0
Staj 0 0 0
Teknik Gezi 0 0 0
Web Tab. Öğrenme 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Yerinde Uygulama 0 0 0
Mesleki Faaliyet 0 0 0
Sosyal Faaliyet 0 0 0
Tez Hazırlama 0 0 0
Alan Çalışması 0 0 0
Rapor Yazma 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Final Sınavı Hazırlığı 1 4 4
Ara Sınav 1 1 1
Ara Sınav Hazırlığı 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Kısa Sınav Hazırlığı 0 0 0
TOPLAM 37 0 152
Genel Toplam 152
Toplam İş Yükü / 25.5 6
Dersin AKTS(ECTS) Kredisi 6,0